KARRIER

KARRIER – Életpályán gyors érvényesülés, előmenetel. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: francia] A KARRIER a K.R – R.K gyökön alapul: KaR – RaK. A KARRIER szó amellett, hogy a KÖRértelmű KAR gyökből indul, az ősnyelvi siKER szó leharapott vége is lehet, hiszen annak értelmét hordozza magában. A siKER akkor valósul meg, ha az egymás után RAKott (kockáról kockára) apró tettek munkájának gyümölcse beÉRIK. Az R hangcsoport – ARRI – jelzi, hogy a kARRIer építéséhez ERŐ, akARAt, azaz nagy akARAtERŐ kell. Így ÉRIk be és így lesz sikEREs. Aki kARRIert épít, pontosan kiszámítja minden léptét, behatóan tájékozódik az ERRE vagy ARRA IRÁny célszERŰségéről, és szEREncse is kell hozzá. Aki kARRIert épít, kevésbé figyel saját magánéletÉRE, házasságÁRA, gyermekeIRE. A kARRIer sokszor kihat a családra, így a kARRIerépítő –, ha nem figyel az egyensúlyra – az anyagi sikEREi, a pályáján érvényesülése mellett érzelmi kÁROkat* szenvedhet. Abban a kARRIerépítőben, aki az ilyen érzelmi veszteségeket lesajnálja, kevés a szEREtet sajátjai IRÁnt. Az IE kötött magánhangzó-páros értelme a szavakban a sIEtés, kIEmelkedésre, az akadálymentes, jó csuszamló sIElés, kIElégülés és ezekkel párhuzamos gondolatokat segít kifejezni. Akkor is, ha eltávolodva vannak jelen oly szavakban, mint sIkEr, fIgyEl, kInyEr (valamiből valamit), IkErít (sokasít). A karrIErépítésben legtöbb egyén kIÉg, s a végén emberi kapcsolatai sínylik meg. Az IE – EI párja is jelentéssel bír. Ha jól sErÉnykEdIk, ezek a tulajdonságok sEgÍtik, s a munkája gyümölcse beÉrIk, eljut a KARRIER csúcsára is. Megfigyelhető, hogy az aKaRaT szó legKeményebb K és az eRős R hangja a gErInce a KaRRieR szónak. A hAtározott AkArAt pArAncsoló A hangja a kAr gyökszó hangzója. A KARRIER szó csak magyar nyelven, e nyelv hangjai jelentésének ismeretében fejthető meg. Sem a francia, sem az angol nyelv nem ad magyarázatot a hangok értelmére, így e szóra sem, mivel a szó alkotóelemei nem értelmet hordozók azokon a nyelveken. Csak azon nyelvek anya-nyelve, az ősnyelv, a mai magyar nyelv, a nyelvi titkok magyarázó nyelve.
/*/ Felbomló család, érzelmiekben sérült, magukra maradt, félszülős (nem egyszülős, mert az egy az egész lenne) gyermekek (szépen váltunk el, a gyerek nem érzi meg ökördi hülye nyilatkozatok, magukat épeszűnek vélőktől), négy-öt házasság mellett szeretők stb. Ha ez az ára a KARRIERnek, akkor „nagy” a siker. Részvétem.