KASZÁRNYA

KASZÁRNYALaktanya. [bérnyelvészet szerint: vándorszó: francia < provanszál]

A KASZÁRNYA szó is K.SZ – SZ.K gyökből eredő: KaSZ – SZaK. A KASZ gyök a magyar nyelvben, tartalommal bíró, vagy annak befogadására belső térrel rendelkező űrt jelent a KÁSZu, KÁSZló, szuSZÉK, SZEKrény szavakban. A KAStélyhoz hasonlóan, a laKÁS leharapott szóvégéből is levezethető, de lehet a HÁZ szó h > k hangváltással KÁZ. A KASZárnyában SZAKaszonként helyezik el a katonákat.

A CzF Szótár leírása: „a franczia caserne után honosult, ez pedig a latin casa szóból, hihetőleg casa d’arme összetétel által képeztetett németül: Caserne; olaszul: caserma)” Kiem. K. S.

Ez a CzF Szótár szóeredeztetés tévedéseinek egyike.

Az ősgyök, gyökszó ugyanis mást mond! Igazolt a magyar nyelvből eredés a leharapott szóvég jelenség nyomán is.

Az első laktanyák, KASZÁRNYÁk a latin nyelv megjelenése előtt, már az egynyelvűség idején léteztek, és nem is biztos, hogy katonai jelleggel. A KASZÁRNYA, a KASTÉLYhoz hasonlóan, nagyobb terjedelmű, laKÁSra alkalmas SZÁRNYAs épület, ház. Bontható szó: KASZ – laKÁS, SZÁSZÁllás, SZÁRNYA SZÁRNYAkkal bővített, SZAKaszokra, szaKASZokra tagolt épülettömb.

Utalhatott a nagyobb GAZdasági (gaz > kasz) épületekre. Amint a HASZnot hozó GAZdatiszt, a KASZnár, mint GAZdasági SZAKember megnevezése is a gaz > hasz > kasz váltásból alakult ki, úgy a GASZ gyökből váltott át a különböző GAZdasági célokból SZÁRNYAkkal bővített épület neve: KASZÁRNYA alakra.

A ma ismert KASZÁRNYA is SZÁRNYAKkal bővített épület. Hajdan a lovaknak SZÁRNYÉKot is fenntartottak a nagyobb GAZdaságokban. Az első istálk is a legféltettebb állatoknak, a LOvaknak épültek.

A szó elemzését csak a magyar nyelvben levő névalkotási vázszerkezet és nyelvi hangzástörvény alapján lehet elvégezni.

Az SZ hangcsoport – ASZÁ – a fÉSZEk, vASZOk szavakban. A gazdasági kASZÁrnya ESZEs ember találmánya. Katonai szempontból egy hadi fÉSZEk.

Az SZ.R – R.SZ gyök: SZáR – RéSZ, épületSZÁRny, RÉSZek. Hadi SZERelés, SZERkezetek tárhelye.

Az RNY hangcsoport – ÁRNYA – az igazi kaszÁRNYA általában szÁRNYAs, tORNYOs épület. Hajdanán külön szÁRNYÉk volt a lovaknak, amely mint ERNYŐ, ÁRNYÉkot is tartott, de esőtől is védte őket. A katonaélethez tartozott – bár tiltva volt – a tivORNYA is.

A szóvégi NYA gyök a magyar őstelep, ANYAház a taNYA nyomait őrzi.

Az RNY páros, mint R.NY – NY.R gyök: ReNY – NYeR hangjaival alkothatók a (valaha volt) katonai eRÉNY, s volt olyan, akinek élete, keNYERe a katonaság volt.

Ismerve a katonai toborzás erőszakos eszközeit, módszereit, nyugodtan mondható, hogy a KASZÁRNYA sok fiatal férfi számára KÉNYSZER lakhely volt.

KaSZáRNYA – KéNYSZeR hangváz: K-SZ-R-NY – K-NY-SZ-R.

Mégis mondhatjuk, hogy a KASZÁRNYAi kiképzésben, nevelésben jelképesen SZÁRNYAKat kaptak a katonák.

KaSZáRNYa – SZáRNYaK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K 

KaSZáRNYa – SZáRNYéK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K 

Az is idetartozó, hogy a hadak az uralmi tényező akaratát fegyveres ERŐSZAKON át akarták ráKÉNYSZERíteni a legyőzöttekre.

KaSZáRNYa – eRőSZaKoN hangváz: K-SZ-R-NY – R-SZ-K-N.

A KASZÁRNYA a politika haszonélvezői, NYERÉSZKedői, mondhatjuk: a politikai NYERÉSZEK céljait szolgálta.

KaSZáRNYa – NYeRéSZeK hangváz: K-SZ-R-NY – NY-R-SZ-K.

A KASZÁRNYÁk az uralkodó réteg HASZNÁRA, HASZNYÁRA valók GAZdasági NYEReségi szempontból is. Ezért úgymond KASZNÁRokkal, KASZNYÁRokkal, azaz a hadvezetés GAZdasági SZAKembereivel felügyelteti KASZÁRNYÁi működését.

KaSZáRNYA – HaSZNYáRa – KaSZNYáR hangváz: K-SZ-R-NY – H-SZ-NY-R – K-SZ-NY-R.

Régen a hadászati szokások szerint lehetőleg kerülték a téli hadviselést. A KASZÁRNYÁk katonái NYÁRSZAKÁn indultak harcba.

KaSZáRNYa – NYáRSZaKa hangváz: K-SZ-R-NY – NY-R-SZ-K.

Vereség esetén a had leKORNYASZtott fővel vonult vissza a KASZÁRNYÁba.

KaSZáRNYA – KoRNYaSZ hangváz: K-SZ-R-NY – K-R-NY-SZ.

Mind a latin CASA, mind annak utódnyelveiben fellelhető változatok (kaszinó stb.) visszavezetnek az ősnyelvbe, mivel minden nyelv annak gyökszavait alkalmazza, mindannyi az ősnyelvi ősgyökökből induló szó. Ezt a világ egyetlen anyaszült nyelvésze sem tudja megcáfolni hatékonyan, mivel azok ott vannak eltávolíthatatlanul a nyelv szóképző rendszerének önműködő szervező képessége folytán!

RNY – NYR közti értelmi kapcsolat: a kaszáRNYa fegyelme, férfiúi, katonai eréNYRe nevelt.