KASZT, KASZTRÁL

KASZT – Szigorúan elkülönült, zárt társadalmi csoport. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: portugál < ? ] A KASZT  szt  párosa a szó ősmag(yar)-nyelvi kötődését igazolja. Vehetjük az egy laKÁSból  eredők értelmet, vagy vissza lehet menni a GESZT – fa hasonlatra (geszt – kaszt),  a családfa fogalmához, mely az oSZTás, oSZTódás, elÁGazódás  jelenségét szemléltető.

A KASZT  lehet oSZTály, beilleszkedési hely. A származásra, ahhoz kötődésre még van egy eredeti magyar szó, mely beépül a KASZT  névadó jellemzői közé. Amikor valaki nagyon hasonlít felmenőjéhez, arra  mondják: szaKASZTott apja. A portugálok ősei a gallok, ebből a népnév:   parti gallok. Tehát a szó még az ősmag-nyelv egy változatát beszélő gallok  nyelvében élt, akiktől az ellatinosodó utódaik megörökölték. A zárójelbeli  kérdőjel helyére lehetne írni az ősmag(yar) > kelta-gall > portugál sort.  Így lenne tisztességes és igaz. A mai magyar nyelvnek viszont nem volt szüksége  erre a közvetítő vonalra, mivel első kézből örökölte azt. KASZTRÁL – Ivartalanít, herél. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A KASZTRÁL szóban két  kötött mássalhangzó-páros van összeolvadva. Mind az aboRTusz és az áRTány  címszavaknál említett RT páros –, mely az iRT,  áRT,  ivaRTalanít  szavak értelmének kulcspárosa, mind a TR páros, mely a kaszTRál  értelemadó tengelye – igazolja, hogy ősmag(yar)-nyelvi kötődésű, eredetű szó  ez. A KASZTRÁLás: oTRomba, boTRányos beavatkozás egy  test normális működésébe. Egy visszafordíthatatlan, soha nem kijavítható háTRány.  KiiRTják  a természetes szaporodási képességet, a további oSZTódás esélyét. Ettől  kezdve megSZAKad a természetes geSZT – KASZT családfa  építés, a szaKASZTottan  szülőktől eredés folyamata.