KATALIN

KATALIN – e név a K.T – T.K gyökből: KaT – TaK indul.

Az első KATalin munkára KATtanó, négyelő, TAKaros, a megbízható helytállás, mozgékonyság, munkaszeretet példaképe volt.

A T hangcsoport – ATA – oda kATTAn, pATTAn, ahová kell. Ha szükség hATÉkony segÍTŐ, övéit ÉTEl-ITAllal ellÁTÓ, szépet alkOTÓ.

Rá elmondható: KATUSé a legjobb taktus.

A T.L – L.T gyök: TaL – LaT, mérlegelés értelmet is hordoz, a TALentum, LATol mérlegeléshez kapcsolódók. KaTALin érTELmes, TALentumos, tehetséges kis nő.

Fellelhető azonos értelmet hordozó hangcsoport a KatALIN, ILONa, ALINa, MELINda, LINda, JOLÁN és talán még más nevekben is. Ezek a termékeny nőre vonatkozó LőN – NőL gyök: lészen, nő, sokasodik értelmét hordozók.

Az L hangcsoport – ALIÉLEttELI, ELEven, kELLEmes hangon dALOló, vidáman táncOLÓ, ILLAnó, virágILLAtú leányzó.

Az L.N – N.L gyök: LiN – NőL, LENdület, hajlékonyság. Az IN – kellemi gyök, a csINtalanul csINos, fINom , aki egy férfi életét széppé teszi.

KATALIN – NILATAK átfordítás, a névadások kezdetén az első KATALIN nevű lányok, nők NYILTAK, közvetlenek, barátságosak lehettek, ezért kapták a KATALIN nevet.

KaTaLiN NYiLTaK hangváz: K-T-L-N – NY-L-T-K.