KATRINCA

KATRINCA – Szoknyaként viselt, két kötényszerű részből álló, házi szövésű, színes női ruhadarab. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román] A KATRINCA K.T – T.K gyökbővítmény: KaT – TaK. Milyen jellemzői vannak a KATRINCÁnak? A KATrinca derékban KÖTött TAKaros, ruhát védő TAKaró. A kaTRinca lehet kéTRészes: elől-hátul. A katRINca járás közben lágyan RINgatózik. A katRINCA derékban RÁNCOlva KÖTött. A CzF Szótár szerint: „Erdélyben am. kötény, különösen az oláh leányoké, melyet elül is hátul is kötnek. 2) A kis gyermek mellére akasztott kendő, hogy evéskor a ruháját be ne mocskolja. Máskép: katrinka. A Nádor- és Müncheni codexekben am. kezkenő (sudarium): Uram, ime te pénzed, kit tartottam katrinczába takarván. Luk. 19. Csekély eltéréssel egyezik a karincza szóval is.” A Müncheni kódex 1466-ból, a Nádor kódex 1508-ból való, és semmi köze nincs a román nyelvhez. Ezt a román eredeztetést csak hasukra csapva hozták össze a szótárszerkesztők. A román nyelv valószínűleg a kun nyelvből örökölte meg. A szó román elemzésben nem tartalmaz értelmes összetevőket. Két kötött mássalhangzó-páros van a szóban, a TR és NC, amelyek igazolják ősnyelvi kötődését, eredetét. A KAT gyök jelentése itt: KÖT. De a KATrinca, mint KÖTött KÖTény TAKar. A TR hangcsoport – ATRI – a kATRInca szoknya nélkül gyATRA TakaRó. A kATRInca kÉTREnd KÖTény, kÉTRÉteg, egy elől, egy hátul. A T.R – R.T gyök: TeR – RéT hangjaival alkothatók a TakaRó, TERítő, RÉTegel szavak is, amely szavak a KATRINCA jellemzői közé tartozók: a ruhát, beTERítő RÉTegként védi. Eredetileg lehetett kötrinca, kötrince, körince a neve. Az IN ősgyök kellemi kicsengése nőiségi jellemző: a RINCA, RINgó, INcifINci, csINos, csINtalan szavakban meghatározó. Az NC hangcsoport – INCA – a nőiséghez kötődő szavak értelemadója: a katrINCA női rÁNCOs, rojtos gÖNC, amely hUNCUtul fINCÁl járás, de főleg tÁNCOlás közben. Az NC páros, mint N.C – C.N gyök: NőC – CuN, a NŐCi, CUNa szavakban. Székelyföldön KARINCA néven is nevezik. Még ma is él olyan kifejezés Erdővidéken, amelyet nagyanyámtól hallottam: Magamra KARINTOK egy kendőt. Sem a nőhöz való kapcsolatát, sem az ómagyar ősnyelvből való eredetét nem lehet elvitatni. TR – RT: a kaTRinca rosszul néz ki gyűRTen. A kaTRinca az alatta levő éRTékes ruhát védi. NC – CN: a katriNCa gyűrten, koszosan, értéktelen gönCNek számít.