KAZINCZY ÖRÖKE

 

Kazinczy eltüntette a nyelvből a dallamos félmúltat és a szintén dallamos jövő időt. Egyszerű voltából bonyolulttá képezte.

Régiesen: ELJÖVENDŐ, nyelv-újítva: AKI EL FOG JÖNNI.

Egyetlen szó helyett négy!

Az ELJÖVENDŐ szóban jelen van: ige, elvendő. A VENDégre is utal, jöVENDő, a VENDég, akinek örVENDünk. Őróla beszél. ELJÖVEND Ő.

Kiherélt kazinczysan: Csak körülírva: AKI EL FOG JÖNNI. Rideg, személytelen. Itt nincs VENDég, akinek örVEND a háznép. Valaki JÖN, de nem tudható ki, nem Ő, akit ismerünk.

De így legalább pattogott németesen, mint a kecskebogyó a deszkán, Kazinczy nagy megelégedésére..

Sajnos, ez a való, a nyelvújítást szabadkőműves receptre végző „nagy hazafiról”, aki a „német nyelv bűvöletében élve” nem emelt szót az ellen az őrült ötlet ellen sem, hogy a magyar nyelvbe bevezessék a nyelvi nemeket, kiküszöbölve nyelvünknek e nagy-nagy „hiányosságát”. Ám amikor ennek megvalósításával, a „nőstényítéssel” találkozott, visszakozott.

Szerencsére. Úgy tűnik, hogy voltak nála őrültebb nyelvrombolók is.

Azért kiemelném Kazinczy egyik fő mozgatórugóját: „a német nyelv bűvöletében élve” szabta, újította a megújításra egyáltalán nem szoruló magyar nyelvet. A baj az, hogy a „hazafias” írónemzedék egy része szintén „a német nyelv bűvöletében”, és divatos szabadkőműves hatásra vakon követte őt.

Pallas nagy lexikona így írja le a Barcafalvi Szabó Dávid címszónál: „Kazinczy […] a nyelv belső tulajdonságait, szellemét: mondattanát és stílusát igyekezett […] idegen minták után simítani, reformálni.” Kiem. K.S.

http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/010/pc001051.html