KEGYELEM – Az E hang szerepe* a magyar nyelvben

KEGYELEM – Megtorlás  elengedése.   Büntetés  elengedése.  Kegyes  jóindulat.  Bűnbocsátó  isteni  szeretet.  [A Magy. Ért.  Kéziszótár  szerint:  finnugor] Ne  vegye  senki  vallásos  érvelésnek  azt,  amit  most  leírok.  Csak  azt  írom,  amit  a nyelv  közvetít. 

Ez  a  nyelv  nem  a  liberális  lazaságra,   hanem  az  értelmes, tisztességes  emberi  viselkedésre  nevel.  Szavaiban  jelen  van  ez a  szellemiség,  értelem.
A  KEGYELEM szó  bontva  érthető  meg.
A  K  hang  az  éK,  éKes,  azaz  éGies. 
A  KEGY –  az  éGi  éKes  ELEM  –  ŐSEGY  tulajdona.  De  az  emberé  is  a  „teremté  saját  képére  és  hasonlatosságára”  alapon. A  KEGYELEM  az  EMber sajátos  részeként,  ELEMeként   megnyilvánuló  E-s*  ELEMek  egyike.  Ezek  nem felszínes,  hanem  komoly,  mély  dolgok!   Ilyenek:  engedELEM,  értELEM, érzELEM, fegyELEM,  figyELEM,  szerELEM,  segedELEM  stb. Ezek  mindegyike  EMber  által  birtokolható,  EMberi  ELME  által  vezérelhető tulajdonság.  Ezt  mondja  a  nyelven  keresztül  annak  alkotója!  A  KEGY gyökről  a  CzF Szótár:  „A  ked  szónak  lágyított  gyöngéd  módosítása,  miért  is jelenti  a  ked-nek  vagy  kedély-nek  leggyöngédebb,  legnemesebb  kihatását.  […]  A kegy  a  sziveket  lágyító  és  vonzó  kedélynek  sajátja  […]”  Eme  ELEM   a  földi  élőlények  közül csak  az  EMbernek  sajátja.  Ezek  az  E-s  tulajdonságok  válhatnak  E-tlenné is.   A KEGYELEMgyakorló  KEGY-E-s helyett  KEGY-E-tLENné.  Ilyenkor elveszíti  EMberi  vonatkozását  és  józan  ELMEi  kötődését.  KEGYELEM   NÉLküli,  azaz  KEGYELME-tLEN (-len– nél-),  KEGY  NÉLküli,  vagyis   KEGY-E-tLEN   lesz.

*  bővebben a weblapon