KENTER

Meglehet, az angol nyelv imádóinak rosszul esik, de ez igazi, eredeti magyar szó.
KENTER – Rövid, könnyű galopp, vágta. Könnyedén, fölényesen győz.
[NEM angol] A KENTER a K.N – N.K gyök alapjára épülő szó: KeN – NeK.
Alapértelme a KÖNnyedség, KÖNnyedén TÉRül-fordul, TELjesít (r > l), KÖNTÖRfalazás nélkül.. Ugyanakkor körértelmű is. A CzF Szótár a KENTERFALAZ címszónál ezt írja: „Úgy látszik a latinos ,contrafacere’ olaszul: contraffare szóból ment át a székely nyelvbe, talán a román segitségével is.” Ez hatalmas eredeztetési hiba Czuczor Fogarasi Szótár részéről. A szóalkotó elemek a magyar szavak százaiban vannak jelen értelemhordozóként, megannyi magyar nyelvi kapcsolata van a szónak. Ha lóról, lovaglásról beszélünk, akkor a KANTÁR, mint szakkifejezés is idetartozó. A NEK, NIK gyök győzelemjelentésű: NIKé, NIKátor, NYÉK, NYIKó. KÖNnyen megy, meg sem NYIKkan NEKi. Az NT hangcsoport – ENTE – aki kENTErben veri a többit, akadálymENTEsen halad a cél felé, nem kÖNTÖrfalaz sokat. Az ügyesen lovagló lovONTA levENTÉket is könnyed csalafINTAság jellemezte. Az NT páros, mint N.T – T.N gyök: NeT – TeN, a NET, TEN gyökök a vízfelület simaságának hasonlatával a sima, akadálymentes győzelem esélyét kivetítők. A szóvégi T.R – R.T gyök: TeR – ReT, lehet TÉR, RÉT jelentése, amely befutható pálya, de lehet körértelme is: a TÉRen, RÉTen könTÖRben haladva megméRETni magát, teljesítményét. A könTÖR változat a TÖRekedést is előtérbe hozza. Köze van a körüljáráshoz KÖNTÖRözéshez, de a megméRETtetéshez is, mivel a mérlegelő KANTÁR értelme is jelen van a szóban. KeNTeR – KöNTöR – KaNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R – K-N-T-R. Az NT – TN értelmi kapcsolat: aki keNTerben van, könnyedén futhaTNa, csak kedvtelésből is, mert a másik csak köveTNi tudja, a mérleg kaNTárja az ő oldalára billen.