Ki teremtette a világot?

Van egy világnézet, amely szerint a Teremtő egy hatalmas lény, aki ATYA, tehát férfijelleg, és minden körülötte szolgáló fénytestű lény szintén ugyanúgy férfijelleg.

A Teremtés könyve azt írja, hogy minden VÍZből és VÍZ által állt elő.

A többévi nyelvelemzési munka alapján világossá vált, hogy a mai magyar nyelv a teremtés ma is élő ősnyelve.

A magyar nyelv ősnyelviségének legerősebb bizonyítékait a Biblia teremtésről szóló könyvei szolgáltatják.

Viszonzásként a bibliai teremtéselmélet tényként meghatározásához a magyar nyelv a legerősebb bizonyíték. Tehát olyan kölcsönös oda-vissza kötődés van, amely nem szétválasztható.

Ezek szerint úgy tudjuk, hogy egy hatalmas Teremtő – aki a galaxisok milliárdjait megteremtette – egy jól felépített tervre, az ő jellemzői összessége szerint, saját képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert.

Az emberre ráruházta a földi teremtmények fölötti hatalmat. Az ember az isteni terv szerint: bölcsen igazságosan kormányoz, szeretetet gyakorol nemcsak a sajátjai iránt, de minden teremtett élőlény – ember, állat, növény – irányába.

A magyar nyelvben, a teljes nyelvi összképben jelen vannak erre a nyelvi bizonyítékok.

A TEREMTÉShez MESTERI ISMERET kell, hiszen a világ felépítése bonyolult. A Teremtő nem végez fércmunkát.

Az élő testek alapelemei, a sejtek belső felépítése, azok közti kapcsolatrendszer, a velük alkotott szervek egymás közti élettani kötődése, akadálytalan működése végett, beleértve az átörökítést, a sokszorozó, vég nélküli szaporodást.

Az élettelen anyagok alapelemei szintén. Az atomok mind azonos elemekből állnak, és az hogy milyen anyaggá válnak – egyszerűen magyarázva – az alkotó elemeik számától, azok belső kötődéseitől, pályáitól, forgási sebességétől függ. Alapalkotó elemeik molekulákká összeállva ugyanezt a képletet követik.

Aki mindent létrehozott, annak megvan az alkotói hatalma, tudása, lépessége.

Teremteni, főleg életet teremteni, isteni felségjog. Ő hozta létre az ember által is beszélhető nyelvet olyan belső szerkezeti összhangban, mint az élő test alkotóelemei közti eszményi működési kiegyensúlyozottság, tökéletes harmónia.

Megfigyelhető a fenti három szó vázfelépítése:

TeReMTéS – MeSTeRi – iSMeReT hangváz: T-R-M-T-S – M-S-T-R – S-M-R-T

Azonos hangok.

Az állati, növényi szaporodás ösztönirányítású.

Az ember szaporodása –, mivel értelmes gondolkodó, isteni jellemzőkkel bíró lény – tudatos, elmei vezérlésű.

Az ember számára a legfontosabb feladatok egyike a Föld betöltése utódokkal. Tehát az ember részt vehet a teremtés folytatásában. E feladat véghezvitelét nem robotnehézségű munkával kell végeznie, hanem testben megélhető legnagyobb gyönyörérzet közepette.

Az emberi szaporítás, a továbbteremtés fogalomkörének összes jelenségei leírhatók néhány vázhangot felhasználva.

Megismétlem: a Teremtés könyve azt írja, hogy minden VÍZből és VÍZ által állt elő.

A női nemi szerv neve négy hangból áll, ebből a két vázhang: P.N – N.P gyök: PiN – NéP.

A PI gyök jelentése: VÍZ, jelen van folyók neveiben: PIavé, , IPOly, POszáda, PIna stb.

A NA gyök szintén folyók neveiben: DuNA, MajNA, SzajNA, RajNA.

Tehát mindkét gyök víz jelentésű, amint a férfié is.

A PÉNISZ hasonlóan e gyökkel indul: P.N – N.P gyök: PéN – NéP.

Ám ebben jelen van az N.SZ – SZ.N gyök: NiSZ SZaN.

E gyökkel írjuk le a két szerv egyesülését: NÁSZ. A tulajdonképpeni NÁSZ a kellemes becsusSZANás. Ettől termékenyül, majd növekszik a diNASZtia, később majd NÉPek, nemzetek.

A Teremtő Isten neve VAN, ő teremtett mindent, ami VAN. Mózesnek úgy mutatkozik be: Mondd nekik, a VAGYOK küldött téged. Ez egyes szám harmadik személyben: VAN.

VAN Isten az ÉLŐ Isten, a LÉT Istene, aki –, akinek JOHA, azaz indulata, bensője, szerető szíve VAN – úgy döntött a teremtéskor, hogy a két szaporítószervet a férfi és női FANba helyezi el, és a két FAN NAFtája, nedve egyesüléséből indul az új élet.

A VAN gyök jelent vizet is. A FAN – NAF gyök szintén. Az ősi kút, forrás neve FANtaNA. A feltörő víz: NAFta.

FaNTa – NaFTa hangváz: F-N-T – N-F-T.

Az emberi FAN az áGYÉK. Az áGYÉKot takarni, azaz GYÉKolni kell, a GYÉK gyök jelentése takar, innen a GYÉKény szó. A növény GYÖKere is takart.

E szervek isteni KEGYelemből adattak az emberpárnak, hogy GYAKva szaporodjanak, és minél GYAKrabban hozzanak létre utódokat, hogy beteljen a Föld.

Egy másik az SZ.L – L.SZ gyök: SZüL – LeSZ.

A nemi neSZÜLésnek következménye LESZ: a női test a fogamzásra kéSZÜL, fogamzás után teste egyre inkább feSZÜL, a magzat kijönni kéSZÜL, s amikor eléri a legfeSZÜLtebb NESZülő, neSZÜLő testi állapotot, megSZÜLi életre SZÁNt magzatát.

Ez a diNASZtia építésének kezdete. A SZÜLéssel megSZŰNik a női test NESZülő feSZÜLt állapota, a továbbiakban az anya SZÜNjéből azaz melléből táplálja kicsinyét. A SZÜLéssel megSZÜNik a családban a feSZÜLt, NESZülés, neSZÜLés állapota, és többen LESZünk, leSZÜNk.

A FAN gyök jelen van oly szavakban, amelyek a testi gyönyörhöz, annak vonzerejéhez, őrjítő, bolondító hatásához viszonyítható párhuzamokat írnak le: FANtasztikus, FANtázia, FANatikus stb.

Némely utódnyelvben a gyermek, a sarj megnevezése inFANt, enFANt, de nem tudják, mit jelent. Jelentése: áGYÉKból. Ennek alkotó hangjai a GYErmeK szóban is jelen vannak szétszórva.

Az utódnyelvek a NÁSZ – SZAN gyökkel képzett szóalakokat vitték tovább: NASciere, NAISsance, naisSANce, ám halvány fogalmuk sincsen, mit jelentenek. Csak a ma is élő ősnyelven, magyarul fejthetőek meg.

Tömegnyi más gyök is van a nemiség, a szaporodás jelenségeinek leírására a magyar nyelvben. A szótárban bővebben fellelhetők.

Így magyarázható a Biblia szerinti teremtés dióhéjban, mutatván azt az összhangot, amelyet a teremtés ma is beszélt ősnyelve igazol.

Megjegyzem, a bibliai teremtéstörténetnek semmi köze a zsidókhoz, és a héber nyelvhez, hiszen azok évezredek múltán tűntek fel a történelem színpadán.

A teremtés története a teremtés ősnyelvén íratott le, a kezdetek idején.

——————————————–

Van egy másik világnézet, miszerint a teremtő egy ŐSANYA. E nézet szerint ő fényből szüli meg a világot. Azonban az ősmamás teremtési képletből nem lehet kiindulni, mert az ősnyelvi összesség a Biblia szerinti teremtést igazolja teljes nyelvi sávszélességgel.

Aki akarja, vonjon le következtetést a két teremtési elmélet közt. Melyiket támogatja a teremtés nyelve?

Tehát – melyik élő bizonyítékokkal alátámasztható valóság?!

Kívánok sikert a kiértékelésben!