2018 – A ma is élő ősnyelv szótára

Teljes tartalom

Támogatók
Elemzéseim során
Bevezető
Néhány szóban német nyelven
Néhány szóban angol nyelven
Néhány szóban román nyelven
Szavak magyarázata A – ZS
Függelék
A nemiséggel kapcsolatos kiemelt megnevezések
Ősgyökök, a nyelv csírái
Gyökök, mint értelemhordozó elemek
Értelemhordozó alvógyökök, hangcsoportok
Ellentétes értelmű gyökök
A „leharapott szóvég” jelenség
A számok mondanivalója
Az E, É nemcsak hang – mély értelmű fogalmi tényező
Kötött mássalhangzó-párosok értelmi viszonya
Szavak hangvázai
Hangcsoportok
Kötött mássalhangzó-párosok hangcsoportjai
Kötött mássalhangzó-párosok a szavakban
A magyar nyelv kifejezési gazdagsága
Magyar helységnevek, nem szláv eredetűek
Dák nevek meglepően könnyed magyar olvasata
Földrajzi nevek
Nevek
Bibliai nevek
Vegyes oldal
Ami számomra furcsa
Végszó
Felhasznált forrásmunkák
Tartalomjegyzet