A magyar nyelv

  Teljes tartalom

  Előszó
  A nyelv születése
  Teremtés a végtelenségre
  Tér, kör, szer
  Az Ősnyelv, mint forrásnyelv
  Téves a kutatási irány
  A hivatásos nyelvkutatás eredményeiből
  A hang, legfőbb értelemhordozó
  A hangok jellemzői
  Érzékeinket érő hatások
  A kisbaba hangjai, ösztöni ősgyökei
  Értelemhordozók a magyar nyelvben
  Értelemhordozó gyökök:
  Gyökök, mint szavak alapelemei
  Ősgyökök
  Gyökszavak
  Kezdőgyök és a bővítmény értelemalakító szerepe
  Gyökfordulások különböző
  Gyökfordulások jellemzőket, gyakorlati szerepet leírók
  Hangcsoportok
  Gyökök és hangcsoportok együtt
  Mit adnak tudtunkra a szóalkotó gyökök és hangcsoportok?
  A gyökfordulás és hangvázak bizonyító ereje
  Ellentétes értelmet kimutató gyökfordítás és hangváz
  Az R hang szerepe – Mássalhangzó tömörülés a szó elején
  A magyar nyelv szóépítő, szószülő
  Az ősnyelvi szó önmagáról magyarázatot ad alkotó hangjaival
  Hogyan állapítható meg a szavak eredete?
  Melyik az eredő nyelv?
  Az ősnyelv eszközei, önvédelmi rendszere
  Tettek, cselekedetek, számok kapcsolata
  Kulcshangok egy adott tárgykörön belüli körülírásban
  Igék alkotása
  Mondatok
  Változó-e a magyar nyelv?
  A Biblia igazolja a magyar nyelv változatlanságát
  A nyelvújítá
  Miért nincsen hím, nő és semleges nem a magyar nyelvben?
  Az ógörög az ómagyar nyelv utódnyelve
  Több más észrevétel
  Tanácsok, útmutatások, szemléltető képleírás
  A teremtés ősnyelve az erkölcsi egyensúly nyelve
  Külön a DLI hangcsoportról
  Fémek korszaka, szerepük jellemzőik szerint
  A VAS szó különleges szerepe a kezdetek idején
  Az ómagyar ősnyelv kifejező ereje
  LEÁNY – LEGÉNY.
  Élet, nemzés, szaporodás jelenségei: kifejezések gyökszavak
  Dőre igények
  Ősnyelvet megőrzők
  Ősnyelvi bölcső
  A hivatalos, hívatásos nyelvészet
  Mire jó a finnugor elmélet?
  A grammatika nem az ómagyar ősnyelvre szabott
  Az igazi nyelvtanoktatásban tanítani kellene:
  Ragozó nyelv-e a magyar nyelv?
  Utódnyelvek
  Hogyan alakultak ki a változatok?
  Utódnyelvek jégként befagyott, lárvaként beszáradt szavai
  Ragokkal és képzőkkel életre keltett lárvaszavak
  Ősnyelvi azonosítók az utódnyelvekben
  Magyarázat némely utódnyelvi szó eredetére
  Ami elkerülhetetlen az utódnyelvi szóalkotásoknál
  A kör az utódnyelvekben
  Az utódnyelvek szétrázottsága, rendszertelensége
  A „leharapott” szóvég jelenség  
  Beszéd – írás más-más szereppel bír
  Végkövetkeztetés
  Az elemzések eredménye
  Az Olvasó figyelmébe
  Néhány szó elemzése