Kik az AJNÓk?

AJNÓ – Japánban kihalóban levő őslakos nép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: ajnó] Az AJ – JÁ ősgyök bővítménye. Az AJNÓ név még ősmag-nyelven fogalmazódott meg valaha. Erre bizonyíték a JN kötött mássalhangzó-páros és a vele kialakult AJNÓ értelemadó hangnyaláb. Mivel a távol keleti japánok ma is felkelő nap népének nevezik magukat, így valószínű, hogy elődeik, az őslakók, az AJNÓk, a hAJNAl népe voltak. Ismerve a japán nép harcias –, magát soha meg nem adó – természetét, amelyet az AJNÓktól örököltek, következtethető, hogy ez az ősi AJNÓ nép, harcos bAJNOkok népe volt.