KILENC

KILENC – Nyolcnál eggyel több. [A hivatásos nyelvészet szerint: finnugor elemek] A KILENC K.L – L.K gyökbővítmény: KiL – LéK. Az ősnyelvben a számok jelentős eredmények állomásainak fokozatát képviselték. Jó ÖTölés, tervezés után HATékony erő bevetésével elérHETővé válnak a célok. Ezek egyike a NYugalom pOLCa, amelyen megpihenhet a küzdő. Van olyan, akinek ez végcél, nem küzd tovább: neki már NYOLC, kényelemben van. Ám van olyan, aki a csúcsig akar hajtani. Az ilyennek – a nyolc nyugalmas polcán gyűjtött erőhöz – KELL egy fogantyú, kapaszkodó, KELL egy ajtót, LÉKet nyitó KULcs, a végső cél, a TÍZ eléréséhez. Ez a KILINCS, a bILLEnő KILLENCS, a titkok ajtajának nyitó fogantyúja amely megfelelő KELLÉK ehhez. A KELL szó jelentése itt válik érthetőbbé. A cél előtt mindig van valamilyen gubaNC. A KILENCes az utolsó KÜLÖN/c/leges próba a mesékben. Az utolsó fal, kapu, akadály, KÜSZöb, amelynek leKÜZdéséhez kapaszkodóra, fogantyúra van SZÜKség. Eléréséhez föl KELL nyúlni, nyólni magasan, az addig végcélnak hitt ny/p/olc fölé. Fogózkodni KELL a KELLékben, a KILINCsben (székelyül helyenként: kelincs), amely egyúttal nyitja az utolsó zárt a CÉL (a szint léce) előtt, s amely segít átb(k)ILLEN(c/el)ni a KÜSZöbön. A KILENCedik próbán, a hős legyőzi a gonoszt (kill = öl), és eléri az igazi csúcsot, a TÜZet (tíz), amely a SZŰZ. A CzF Szótár szerint: „a magyar a kilenczet kerekszámul szereti használni, mint a hármat, és hetet is.” A három az adottságok, képességek, kívánságok száma, a hét a lehetőség, a pálya hetedhét országig, hetvenhét akadályon át. Mindegyik a teljesség TÍZes száma felé törekvés összességének része a mesékben, hiszen a háromszor harmadik, a KILENCedik, a küszöb, ajtó előtti utolsó nagy próba, az adottságok, képességek megmutatkozása, a kívánság beteljesítéséhez. Az L hangcsoport – ILE – a kILEncedik próbával kapcsolatos értelme: a küzdELEm, ÉLEt-hALÁl harc, amely bILLEnhet erre és arra is, de kELLŐ erővel, értELEmmel győzhet, ELÉrhet a cÉLIg. Az L.N – N.L gyök: LeN – NeL, a győzelemhez szükséges, NÉLkülözhetetLEN LENdület. Az NC hangcsoport – ENC/E – a kilENCEdik próba sok gubANCOt tartalmaz. A hENCEgő ellenfél gőgje ellenhatásaként, mint pÁNCÉl keményedik meg a hős. A küzdelem végén kolONCcá, fölöslegesé, KILlenccé, azaz halottá válik a sárkány. A bukfENC, fINCÁl, INCIfINCI, tÁNCOl, vihÁNCOl szavakban a győzelem utáni állapotot, a játékos hangulatot is szemlélteti. A KILenc, mint utolsó próba, a küzdelem, a TŰZokádó sárkány* legyőzése, megÖLése (kil). Az NC páros, mint N.C – C.N gyök: NőC – CuN, a NŐCi, CUNa, CINcog szavakban. A c > sz váltással a NÁSZ szó is megjelenik. A díj a TÍZ, a TÜZes SZŰZ királylány. A történet vége a NÁSZ. A magyar népmesék (nem finnugorok!) a számok titkaira is rávilágítanak. NC – CN: a kileNC a csúcsra jutásért való harCNak utolsó állomása.

/*/ A földi világot elborító Vízözön előtt a Földre leszállt “felvigyázók” (Énók története) sárkánykígyó fejjel is megjelentek az emberek közt. Erre bizonyíték a piramisok falain látható képek, ahol ezen alakok által alkotott járművek rajzai is jelen vannak. Biztosan voltak harcok köztük és az igazságos érzületű, bátor férfiak közt. A mesék a valóságból indultak ki. A mesékből tudunk az akkor általuk már használt ATOMerőről is, amely kis helyre TÖMörített hatalmas erő. Ez a nagy erő forrása a Hüvelyk Matyi, Két borsszem ökröcske vagy Babszem Jankó című mesékben.