KLÁRA, ILONA

Két név, amelyet korábban kellett volna közölnöm, csak én még a sajátomat is elfelejteném, ha nem szólna valaki..  

KLÁRA – A név a K.L – L.K gyökkel kezdődik: KeL – LaK. A gyök kötött mássalhangzó-párosként van jelen a szó elején. Ez esetben valamilyen jellemzőt rejt magában. Meglehet, hogy a KEL gyökből induló KELlemes jelző, amely utalhat a szép nőies KÜLlemre, de a szívében LAKó érzelmekre is. A LÁ ősgyök jelenthet LÁtást, áttetsző tisztaságot, a LÁR gyök viszont beszéd értelmű (lárifári), és a beszédhajlamra is célozhat, ami egy nőnél létező is. Az ÁR ősgyök szóösszetételekben magasságot, de értéket is jelent. Az AR, ÁR magas értéket jelentő ősgyök. Ilyen a magas hegyek (har) üde hARmatja, amely áldás, és értékes akár az ARAny. Az ARA, ARÁ stb. olyan értelemadó hangnyaláb, amely az erős R hang körül jön létre. Ez felülmúlhatatlan ritka magas érték, védelem, védendő értelmét viszi be a szavakba, így az ARA – menyasszony szóba is. Jelen van a nARAncs, bARAck, ARAny, bARÁt, pARAdicsom, PARAdicshon, ARAd és más szavakban is. A szép ARA is felülmúlhatatlan ritka magas érték és védendő. Az ARA eredete is ősmag(yar)-nyelvi. Jelen van a SÁRA, ARAnka, ARAbella (nem arab!) nevekben.  
Az első KLÁRA szép, kellemes küllemű, tiszta, beszédes, üde, ritka magas erkölcsi értékkel bíró lány volt.  

ILONA –  hasonlóan a JÚLIA névalakhoz – az IA párosnak a fordulatos mozgást leíró gondolatból ered. Mindkét név becézett formájában jelen vannak a JULI – ILU vagy az UCI – ICU színezők. A szófordítás nyomán: ILUS – JULIS – JUCI – ICU, esetleg JUCA – ICA. Van még JULIKA – ILUKA vagy JUCIKA – ICUKA. Ezek a nevek egymásból alakultak ki a sok becézés nyomán. Az ILONA névben az IL gyök jelentése lehet ÉL, EL azaz ELső, aki ÉL vagyis Isten által ELsőként teremtett. A NA gyök aNA, a NŐ, az aNYA. IL e NŐ, amely az ENÉh, de a LÉNA nevek magvait is hordozza. Az IL gyök az ILlem, Ildomos, de az ILlatos virágra is utaló. ILONA – IL-AMA, jelentése ÉLŐ ANYA. Mint minden név, legkevesebb három névadó jellemző nyomán alakul ki és rögzül a nyelvbe. Ha az IL gyököt vesszük: IL – ILlan, azaz mozog, ÉL. Az AMA, lágy hangon: ANYA, előtéttel MAMA.  
Ha az ONA részt elemezzük, azt látjuk, hogy ON A. Ez itt a jellemzőt rejtő kulcs. Vagyis az O hangban képviselt jelentéseN nyugszik az erős határozott A. Az O hang, rejtelem, titOk kifejező hangja. Mint értékes titOk, bőségben ONtOtt érték, gONd, mONd. A kOpOnyában  rejtőző gONdOlat és a kimONdOtt szó súlya. Az ONdÓ (dó = dús), mint élőlények sOkasOdása. Az A hang a leghAtÁrozotAbb magánhangzónk. Ez kitűnik az  AnyA, ApA, AkArAt, pArAncs szóból is. Az ON A azt jelentené, hogy a termékeny gOndOlati összességeN erős AkArAt nyugszik.  Másképp: gOndOlatait  erős AkArAttal valósítja meg.  

Vagyis ILONA könnyedén ILlanó, termékeny gOndOlkOdÓ, azt kimONdÓ,  hAtározott AkArAtú ÉLŐ ANYA. Téves a görög nyelvből eredeztetés, mivel az ógörög az ősmag(yar)-nyelv utódnyelve, és az ILONA név az első nevek közül való, amelyet a görög nyelv is átvett. JÚLIA, ILONA, JÓLÁN nevek hasonló jellemzők nyomán született ősi nevek. Értelmük ILLAnó, lángraGYÚLÓ, mozgékony JÓ LÁNYok. Ezek a nevek egymásból alakultak ki a sok becézés nyomán.