KÖLCSÖN

KÖLCSÖN – Valaminek, különlegesen pénznek ideiglenes átengedése valaki számára, illetve a visszaadás kötelezettségével való átvétele valaki által. [NEM török]
A KÖLCSÖN szó K.L – L.K gyökbővítmény: KöL – LöK. KÖLCSÖNt kérni nem KELlemes, KÖLlemes, de ha szükség kényszerít, akkor KELL, KÖLL. A KÖL gyökben a KEL, KÖL, de a KOL(dul), KIL(incsel) értelme is jelen van, mint meghatározó értelemhordozó, a fogalommal kapcsolatos kifejezésekben. A KÖL gyök egy másik értelme: ÉLtető KÖtődés (köldök).
Az LCS hangcsoport – ÖLCSÖ – a kÖLCSÖn egyféle kULCSA a pillanatnyi megoldásnak. Viszont illő a szükséghelyzetben levő megsegítése tisztességes baráti kÖLCSÖnnel. Nem a bÖLCSEsség jele a kÖLCSÖnvétel (attól függ, kitől). A kÖLCSÖnt erkÖLCSI kötelesség visszaadni akkor is, ha nem gyümÖLCSÖzött.
A szó tengelyében levő LCS páros, mint L.CS – CS.L gyök: LőCS – CSeL, azt is jelzi, hogy könnyen LŐCSös, azaz csavaros helyzetbe kerülhet mind a KÖLCSÖNvevő, mind a KÖLCSÖNadó, mivel benne rejlik a CSELes CSALás lehetősége. Alkothatók még: locs, lőcs, kalács, kulacs, fordítva csal, csel, Csilicsali Csalavári Csalavér stb. Mindannyi csavarás értelmét is hordozó. Nagy baj, ha valaki a KÖLCSÖNből LOCSoL a kuLACSból, vagyis hitelre iszik.
A Biblia szerint: „Szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.”
Az igazi, tisztességes KÖLCSÖN nem jár uzsorakamattal! Bár a KÖLcsön LÖKést adhat valamilyen vállalkozásban, de CSALódást is okozhat a sürgető visszafizetési kötelezettség miatt.
Az uzsoraKÖLCSÖN CSONKOLja a KÖLCSÖNt felvevőt vagy teljesen tönkreteszi. Ez napjainkban már élesben mutatkozik meg világszinten.
KöLCSöN – CSoNKoL hangváz: K-L-CS-N – CS-N-K-L.
A KÖLCSÖN KÖRértelmű KÖL gyökszava megerősíti: úgy KEREK a KÖLCSÖNvétel, ha azt visszaszolgáltatva, zárul a KÖR. A KÉR szóban is jelen van a KÖR. A KÉREK fordítva: KERÉK, amely visszaforgatható.
Székely közmondás még: ’A KÖLCSÖN kenyér visszajár.’ Az oda-vissza KÖLCSÖNsegítség működött a székely KALákarendszerben ősidők óta, míg Erdély fejedelmei szét nem verték a sajátos székely társadalmi szervezet belső rendszerét. (Már akkor is utálta a hatalom, ha az emberek összefogtak.)
A nyelv változatosan nyilvánul meg a fogalommal kapcsolatos jelenségek nyomvonalán. Ez is bizonyíték, hogy ómagyar ősnyelven költ a KÖLCSÖN szó, és innen örökölte az utódnyelvek némelyike.
A kölcsÖN szóban, a háttérben ott a személyes névmás értelmének árnyéka: (ön). Mintha ezt mondaná: Tessék ÖNnek a kölcsÖN, legyen amit költsÖN (hangzás: kölcsön), amit hamarosan el is költ ÖN, de a megbeszélt időre hozzám visszatöltse ÖN, töltsÖN (hangzás: tölcsön). Ha ez nem megy, akkor sokat ne költsÖN ÖN, és ne kérjen kölcsÖN.
Lehet küszködni a török nyelvben a névadó szóalkotó elemeket keresgélve.
LCS – CSL: a köLCSönvételnél előzetes beCSLésre van szükség a kockázatok felmérésére.