KÖLDÖK

LDÖKAz ember és az emlősök hasa közepén levő kis kerek betüremlés, a köldökzsinór kiindulásának helye. [bérnyelvész szerint: török]

A KÖLDÖK szó K.L – L.K gyökből induló: KöL – LöK. A KÖL gyöknek az ÉLtető tődés, KELletés értelme itt is jelen van: KELL az anyatestből LÖKődő KÜLdemény. KÜLDÖK a KÖLDÖKön.

KöLDöK – KüLDöK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K

A szó a KELLemes tápláltság (ld > lt), ellátást is jelképezi, amely a fejlődésben LÖKést ad a fogadó test szervezetének (magzat).

Az LD hangcsoport – ÖLDÖ – a folyamat világossá tételében: az anyai test a kÖLDÖkzsinóron át kÜLDI a szükséges táplálékot magzatának. Tehát a kÖLDÖkzsinór kÜLDŐzsinór. A FÖLD kÖLDÖkén ÉLDEgélni ÁLDOtt bOLDOg állapotot, áLLanDó ellátottságot jelent, épp, mint a magzatnál. A KÖL körértelmű, az ÖLDÖK viszont ÖLTÉSt, ÖLTÖGetést, folyamatot jelölő: vonal, pálya. Példa rá a szemÖLDÖK, amely a szem fölött van félkör, ívöltés, varrat alakban: ÖLTÖGet (ld > lt).

A HOLD a FÖLD kÖLDÖkzsinórjára „öltötten” kering.

Az LDLT páros rokon értelmű: ÖLDÖ, ÖLTÖ, mindkettő a folyamatosság, folytatólagosság értelmét hordozza. A D hang itt a folyamatosság (iDő), és az L hanggal az áLLanDó ellátás megjelenítője. Ez az értelme a FöLD szóban is, mivel a FöLD a természetes életforrások megújuló körforgása nyomán önellátó.

A szóvégi D.K – K.D gyök: DöK – KeD, a DIK gyök az ősi KEDik, keDIK, DIKál, de a DIKics szóban is a KEDvre történő, kellemes végmegmunkálás kimenetelét jelentette.

A segítséget váró, kOLDUló, egy jelképes KÖLDÖKön várja kÜLDEmény érkezését. Reméli, hogy előbb-utóbb KÜLDIK, és mielőbb felKÖDLIK a láthatáron.

KöLDöK – KöDLiK – KüLDiK hangváz: K-L-D-K – K-D-L-K – K-L-D-K

A KÖLDÖK egy jelkép is, azt jelenti, hogy van valaKID, én, szülőd, s KICSID magzatként világra KÜLDÖK. Ami kettőnket összeköt, a KÖLDÖK.

KöLDöK – KüLDöK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K

Azt is jelenti, hogy neked is lehet KÖLKÖD, utóDOD (déd), akivel összeköt a KÖLDÖK.

KöLDöK – KöLKöD hangváz: K-L-D-K – K-L-K-D

A török nyelvek az ősnyelvből örökölték, de a szó bonthatósága, alkotó elemeinek magyarázhatósága csak a mai magyar nyelven lehetséges.

LD – DL: a köLDökzsinór egy küLDő, közlő, átívelő híD, híDLás a küLDő és fogaDó közt.

Az emberi történelem népeit jelképes KÖLDÖKzsinór szövevénye köti, fogja össze, amely visszavezet a Teremtőig. Az emberi történelem összes KÖLDÖKpontjának zsinór összeköttetései tárolva vannak a teremtői számítógépben, az egyéni sejti DNS adattár szerint.

A meggyilkolt magzatoké is!

Pontonként minden egyes KÖLDÖK összes jellemzője tételesen, hogy amikor a megígért feltámadásban előhozza a személyt, pontosan az jön elő, aki volt valaha.

A szerencsétlenkedő kifejlődés elmélet „tudomány” tűz-víz, prüszKÖLve küszKÖDik, tagadja ezt a létező KÖLDÖKzsinórt, azonban ez csak satnya, erőtlen próbálkozás.

Még a csodás bonyolultságú, saját számítógép ütemtervvel vezérelt, a test minden jellemzőjét továbbörökítő, osztódó, megújuló, parányi kis üzem, a SEJT keletkezését sem képes megmagyarázni.

Véges képességek birtokában, a világegyetem Teremtő Urával szembeszállni,  túl gyenge az emberi tudomány!

Amolyan bolhaköhögésszerű próbálkozás.