KÖLDÖK

LDÖKAz ember és az emlősök hasa közepén levő kis kerek betüremlés, a köldökzsinór kiindulásának helye. [bérnyelvész: török]

A KÖLDÖK szó K.L – L.K gyökből induló: KöL – LöK. A KÖL gyöknek az ÉLtető tődés, KELletés értelme itt is jelen van: KELL vagy nem – KÜLDÖK.

KöLDöK – KüLDöK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K.

A szó a KELlemes tápláltság (ld > lt), ellátást is jelképezi, amely a fejlődésben LÖKést ad a fogadó testnek, szervezetnek (magzat).

Az LD hangcsoport – ÖLDÖ – a folyamat világossá tételében: az anyai test a kÖLDÖkzsinóron át kÜLDI a szükséges táplálékot magzatának. Tehát a kÖLDÖkzsinór kÜLDŐzsinór. A FÖLD kÖLDÖkén ÉLDEgélni ÁLDOtt bOLDOg állapotot, áLLanDó ellátottságot jelent, épp, mint a magzatnál. A KÖL körértelmű, az ÖLDÖK viszont: ÖLTÉSt, ÖLTÖGetést, folyamatot jelölő: vonal, pálya (Hold). Példa rá a szemÖLDÖK, amely a szem fölött van félkör, ívöltés, varrat alakban: ÖLTÖGet (ld > lt). Az LDLT páros rokon értelmű: ÖLDÖ, ÖLTÖ, mindkettő a folyamatosság, folytatólagosság értelmét hordozza.

A D hang itt a folyamatosság (iDő), és az L hanggal az áLLanDó eLLátás megjelenítője. Ez az értelme a FöLD szóban is, mivel a FöLD a természetes életforrások megújuló körforgása nyomán önellátó.

A szóvégi D.K – K.D gyök: DöK – KeD, a DIK gyök az ősi KEDik, keDIK, DIKál, de a DIKics szóban is a KEDvre történő, kellemes végkimenetelt jelentette.

A segítséget váró, kolduló, egy jelképes KÖLDÖKön várja annak érkezését. Reméli, hogy előbb-utóbb KÜLDIK, és mielőbb felKÖDLIK a láthatáron.

KöLDöK – KöDLiK – KüLDiK hangváz: K-L-D-K – K-D-L-K – K-L-D-K.

A KÖLDÖK* egy jelkép is, azt jelenti, hogy volt valaKID, aki DIKált, szeretett, s KIDként, KICSID magzatként világra KÜLDÖTT, akivel ez összekötött. Azt is, hogy neked is lehet KÖLKÖD, utóDOD (déd).

KöLDöK – KüLDöTT – KöLKöD hangváz: K-L-D-K – K-L-D-T – K-L-K-D.

A török nyelvek az ősnyelvből örökölték, de a szó bonthatósága, alkotó elemeinek magyarázhatósága csak a mai magyar nyelven lehetséges.

LD – DL: a köLDökzsinór egy küLDő, közlő, átívelő híD, híDLás a küLDő és fogaDó közt.

——————————————-

/*/ Az emberi történelem népeit jelképes KÖLDÖKzsinór szövevénye kötné, fogná össze, amely visszavezet a Teremtőig. Az emberi történelem összes KÖLDÖKpontjának zsinór összeköttetései tárolva vannak a teremtői számítógépben. Az elvetélt, meggyilkolt magzatoké is! Pontonként minden egyes KÖLDÖK összes jellemzője tételesen, hogy amikor előhozza a személyt, pontosan az jön elő, aki volt valaha. A „tudomány” tűz-víz küszködik, hogy elszakítsa ezt a KÖLDÖKzsinórt, azonban ez csak satnya, erőtlen próbálkozás. Véges képességek birtokában, a világegyetem Teremtő Urával szembeszállni,  túl gyenge az emberi tudomány! Amolyan bolhaköhögésszerű próbálkozás.