KÖR

A legnagyobb szóbokor tőszava
KÖR – Olyan zárt görbe vonal, melynek minden pontja egyenlő távolságra van a középponttól. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A KÖR öRÖK.

A végtelen öRÖKkévalóság jelképe. A KÖR gyöknek van a legnagyobb szóbokra, és ez ment át minden nyelvbe a világon. A KÖR az öRÖKösen KERingő, GÖRdülő KŐ végtelen pályája. Az R nélkül nincs foRgás, pöRgés. TÉRben és KÖRben élünk. A mi pályánk a behatárolt KÖRben, a KÖR a TÉRben, a TÉR az ŰRben van. Minden, ami létezik KÖRben mozgó. A nyugvó tárgy atomjaiban sem áll le soha a KÖRforgás. Itt az Ö (öl, öb) hang a meghatározó (alakjától függetlenül), magába foglaló, Ölelő, mely a TÉRben is TÖRvényt szab! A TÖRvény behatárol egy mozgásTERet. Akár a KÖR. A KÖR mértani szabályok szerinti TÉR a síkban, szabályos határvonalán belül, oszthatósági, elmozdíthatósági TÖRvényei vannak. (Térbeni alakja a gömb, mely 360 fokban elfordított KÖRök összessége.) Vagyis a parányi atomtól a legnagyobb csillagig minden KÖRben mozog, ahol mindent a KÖRmozgásra érvényes, szigorú, megmásíthatatlan fizikai TÖRvények irányítanak. Ahol TÖRvény van, ott van TÖRvényhozó, de betartató, végrehajtó is, aki felülvigyázza annak tiszteletben tartását, műve működését! Aki megszegi a KÖR TÖRvényét, vállalja, szenvedi következményeit. Ezt a világŰR kutatói, és az ŰRbe kilépő ŰRhajósok érzik át legjobban akkor, amikor a siker érdekében kizárólag az égitestek KÖRmozgásának ÖRÖKérvényűen megszabott isteni TÖRvényeire és másodpercre pontos mozgásukra hagyatkozhatnak.