KORBÁCS, KOREOGRÁFIA

KORBÁCS – Szíjból font rövid, vastag ostor. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A KORBÁCS nem török eredetű, mivel minden vele kapcsolatos használati jellemző csak magyarul írható körül. Ezt a tengelyében levő RB kötött mássalhangzó-páros igazolja.

Az RB páros majdnem minden szóban valamilyen gubancos jellemzőt ír le. Íme: berbécs, cirbolya, csorba, dorbézol, görbe, nyirbál stb. De az R.B – B.R gyök hangjaival alkotható szavak sem a kellemről szólnak   RaB, ReBben, RiBillió, RoBban vagy haBaR, BeRren, BíR, BoRul stb. A KORBÁCS egy felső hatalom aKARati, KORholó fenyítőeszköze. E felső erő lehet a KORmány is, mely így aKAR KORlátot szabni a cselekvésnek. A BÁ ősgyök nagy jelentésű. A CS hang a CSapás kezdőhangja. A KORBÁCS nagyot CSap, következményei beláthatatlanok (kor = fekete).   KOREOGRÁFIA – Színpadi táncok megtervezésével foglalkozó művészeti ág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög elemek] Nem görög eredetű, hanem ősmag(yar)-nyelvi elemekből álló ógörög szóból vált nemzetközivé. Mi a tánc? Mi a KOReo? A tánc KÖRmozgás akár saját tengelye KÖR ül, akár KÖRöket leírva. A gRÁFia = íRÁs, azaz ROVás, GaRÁFia = körírás. A GaR = kör, RÁF = rov, IA = ija, fia, azaz személyhez köthető szülemény, cselekvés: zIA, dIA.