KÖSZÖN, KÖSZÖNET

KÖSZÖN,  KÖSZÖNET – Háláját fejezi kivalamiért. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A KÖ  ősgyök a KÖr, KÖtszótöve is.  A kör befejezett,  beKÖtött végtelen vonal.  KÖSZÖNETet, hálát általában a KÉSZ,  elKÉSZült,  készEN  levő, vagyis KÖSZÖN  levő,  haSZnavehető,  SZámunkra KEdves,  haSZnos  dolgokért  vagy az  elKÉSZültség  reményében mondunk. 
Az SZ kulcshang ezekben a szavakban. Az ÖSZ,  SZÖ  ősgyökök kiterjedést  megjelenítők (összes,  szövetség). Az elhangzó  KÖSZÖNET, a hála kifejezése. A szóvégi  NET,  mint külön szó,  itt  összetett szó része. A NET  valaha az ősmag(yar)-nyelven sima,  világos,  fénylő,  csillogó,  tiszta  jelentésű volt, és a vízfelület (ned/v) hasonlóságából  indulván, felületvonatkozású. 
E jelentéssel jutott át az utódnyelvek közül a latinba (nit,  niteo,  nitida), származék  nyelveibe  (román: net,  neted; olasz: netto, nettamento, nettare,  francia nettement  stb.). A NETlen,  durva felületű,  nem sima,  nem tiszta,  nem fénylő stb. (pl: kenetlen,  egyenetlen). A megköszöNETlen  valami a befejezetlenség érzetét keltő. Nincs KÉSZEN,  hézag van,  ott lóg a közön  a hiány. Akkor lesz KÉSZEN, a cselekmény akkor leszbefejezett tény, akkor lesz kerek,   sima, világos,  fénylő, csillogó,  tisztességes és jelképesen megnyugtatóan szétterülő,  ha elhangzik a KÖSZÖNET  érte. Ez a legkevesebb, ami jár. Bizony. Az eredeti isteni nyelv, a teremtés nyelve neveli az embert,  nyelvbonctana van,  mely szerint minden  ízület számít! A CzF Szótár a szó  feltételezett kialakulásáról: „E szónak jelentéseiből kitelezik, hogy  alapfogalom benne a ked, melytől kedü, kedv, kedély szók származnak. E nyomon  indulva, valószinü, hogy a köszön, igének kösz gyöke azonos, vagy legalábbrokon kegy (kögy) v. ked szókkal, az utóbbiból lett: ked-en v. kez-en, s  hangváltozattal közön, köszön […]” Vagyis a KÖSZÖNET,  a lelki tényezők,  mint KEGY,  KEDV beteljesülése, ami  szintén elvezet a kör bezárulásához, a NET  értelmének kiteljesedéséhez. Az angolszász, germán nyelvek CSÓK jelentésű KISS KUS,KYS, KUSS és más  hasonló  kifejezései a KÖSZÖNET, KÖSZ-ÖN-NET kimutatásának  egyik módjáról szólnak.