KÖT, KÖVESZT, KÖVET

KÖT – Szorosra húzott hurokkal, csomóval valamihez erősít, rögzít valamit. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A KÖT K.T – T.K gyök: KöT – TeK. A szó a legkeményebb K hanggal kezdődő KÖ ősgyökből indul. A KÖT gyököt a kemény K és a Tettekre paTTanó T alkotja, köztük a zártságot, törvényt képviselő Ö hanggal. A KÖTés egy alKOTás, a tak, ták, tek, ték, tik, tok, tök, tuk gyökcsaládhoz tartozó. Mint minden magyar gyök, fordított alakban is alkalmas szavak képzésére. TÖKéletes KÖTés. A KÖT szó KÖRértelmű is. A KÖTésnél sok kanyarulatot hozunk létre, legyen akár csomózás vagy öltözet KÖTése, de mindig teljes a kör. A könyök, kanyarulat: francia coude, spanyol codo, román cot stb. Ugyanígy még sok nyelvben jelen van. A KÖTöttáru nemzetközi neve TEXtil. Ha hangjaira bontjuk: TEKsztil. Benne van a KÖT fordított TEK alakban. Rengeteg KÖTésforma van az ember életében, s minden KÖTéshez legkevesebb KÉT fél kell (pl. házasság). De három az igazság. A harmadik fizikai tényező – a KÉT KÖTéstevő félen kívül –, amely által áll a KÖTés (ha két tárgyról, esetleg két állatról van szó) – a KÖTél. Ha emberek közti KÖTés – akkor a jelképes KÖTél a becsület, tisztesség, hűség, szeretet törvénye. A KÖTés, RÖGzítés a LEG gyökkel is kifejezhető volt. A LEGEL szó egyik értelme: az állat KÖTve van az éléshelyhez. Volt egy ma már kevésbé használt kifejezés: KÖTLEGel, mint az ütLEGel (Mérleg, göngyöleg köt/l/egelés.). A LEG felfokozó értelmű. Vannak a latin LIGo vagy a latinutód nyelvek LEGat, LEGato stb. szavai. Az utódnyelvek egy részében a szó leharapott vége a KÖT-LEG maradt meg a viselkedés KÖTött szabályai összességének, a törvénytárnak a jelölésére: LEGE jelentése: törvény. Bővebben a legel címszónál.  

KÖVESZT – Abál. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A KÖVESZT K.V – V.K gyökből indul: KöV – VuK (v > b: buk). Csodálom, hogy a CzF Szótár nem tér ki erre az ősrégi KOnyhai műveletre, melyet a faedények idején napi rendszerességgel alkalmaztak. A faedényben, FAZÉKban is FŐZtek, de mivel nem tehették tűz fölé, így kemény, tűz és vízálló KÖVET forrósítottak meg tűzben, és a már elkészített, minden szükséges adalékkal ellátott, összeKOtyvasztott élelemmel, vízzel feltöltött edénybe belegörgették, beleKOttyantották, zakkantották, BUKtatták, és felforralta azt. Ez volt a KÖVESZTés. Kiss Dénes írja, hogy a nagyanyja Zalában még KÖVESZTett szalonnának nevezte a főtt, abált szalonnát (Kiss Dénes: Bábel után). A KÖVESZTéssel a forralt FŐZött anyag elVESZTette nyers voltát, megfőtt, ehetővé vált. Az SZT páros az eledellel kapcsolatos szavak meghatározó hangzópárosa: asztag, asztal, dagaszt, emészt, koszt, kotyvaszt, köveszt, liszt, oszt, tészta, tiszta stb.  

KÖVET – Valaki, valami után megy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A KÖVET K.V – V.K gyökbővítmény: KöV – VöK (v > b: buk). A KŐ – ŐK ősgyök nyomán alakult ki, és a KŐ gördülékenysége az ihletadó. A KÖVET szó sokoldalú, több jelentéssel bír. Megfordított alakja TEVÖK, azaz TEVÉKeny, valamit mindegyre elKÖVET. A KÖVETés kíséret, kísérettel kapcsolatos jelenség. A KÖVETség megbízás. A megKÖVETés bocsánatkérés. Valakit KÖVETni, azt jelenti: KÖrében, KÖzelében lenni egy KŐ elVETésnyi TÁVolságra VETődni utána. A szó körértelmű, a KÖ ősgyökből indul, az ÖV szintén KÖr, a VET, valami magvat elVET, amelyből KÖVETkezményként kikel, gyümölccsé, és újra maggá válik, bezárul a KÖr. Lássunk egy saját példamondatot: A KÖVET kinevezése annak az óhajnak KÖVETkeztében történt, hogy KÖVETkezetesen kívánták ápolni a két fél közti kapcsolatokat. A KÖVET megérkezett állomáshelyére és elfoglalta KÖVETsége fizikai helyét. Egy idő után arra lett figyelmes, hogy bármerre jár, mindenhol nyomában vannak, KÖVETik. Ebből arra KÖVETkeztetett, hogy a KÖVETők a KÖVETi munkájával kapcsolatos dolgaiból akarnak KÖVETkeztetéseket levonni, és azért KÖVETik nyomon. Egy alkalommal, mikor azonosította az őt KÖVETőket, a KÖVET lehajolt, fölvett a földről egy nagy KÖVET, és – bár nem illett KÖVETként –, odavágta az őt KÖVETők közé. Ezt az újságok másnap úgy hozták le, hogy a KÖVET KÖVETkezetlenül viselkedett. Ez okból aztán a KÖVET megKÖVETte a helyi kormányzati szerveket a súlyosabb KÖVETkezmények elkerülése végett. Nos, ebben talán benne van a bővítményekkel a KÖVET szó majd minden értelme. Egy idegen eredetű szó nem illik bele így egy nyelvbe, nem játszható meg így.