KOVÁSZ – Kenyérsütéshez használt kelesztő anyag. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A KOVÁSZ K.V – V.K gyökbővítmény: KoV – VaK. A KOVász készítése KAVarással indul. Egy másik jellemzője, hogy a teknőről VAKarják (vak – kav – kov) le a tésztamaradékot, amiből a KÖVetkező KOVász lesz. A K-V-SZ – V-SZ-K szóváz mutatja, hogy a KoVáSZ egy különálló VaSZoK, fészek, amelyet a tésztába süllyesztenek, elKAVarnak, és kelesztéskor, akár egy erjesztő, bomlasztó fészek, VASZKOlódik (ko-vász – vasz-ko) a tésztában, mintegy felforgatva a liszt csíráiban levő addigi belső nyugalmi állapotot. A CzF Szótár leírása: „kov-ász, mintegy kav-ász, ami kavar vagy kavarva van. […] Savanyított tészta, mely által a kenyérnek való lisztet keverik, kavarják vagy mint mondani szokás, megkelesztik. […] Szélesb ért. vizzel kevert (kavart) és összegyúrt liszt, […] Mind hangra, mind értelemre nézve rokon a kotyva, kotyma, kotyvaszt, kotyfol szókkal is, melyek általán habarás (kavarás) általi sütést, főzést jelentenek; innen kovász annyi is lehet, mint kotyvasz, melylyel a sütésre készített lisztet keverik. A szláv kvasz ugyan egészen megegyezik vele, de rokon hangu és értelmü szókat aligha képes kimutatni.” Tehát a szláv nyelvekben nincs szóbokra, nincs vonatkoztatható kapcsolata, a magyar nyelvben viszont bőven van. A V hangcsoport – OVÁ – jelen van a jellemzőkben: a kOVÁsz sAVAnyított kelesztő, kAVArva készítik, beAVAtják, belekAVArják a kelesztendő tésztába, amelyben az erjesztés szÖVEvényes vegyi mŰVEletét végzi el. Ettől térfogatban is terjed, amit a szóban levő ÁSZ gyök mutat, amely nagyságot és széles kiterjedést is jelent a szavakban: arASZ, ASZtag ASZtal stb. A V.SZ – SZ.V gyök: VáSZ – SZöV mutatja: a koVÁSZ folyamatot VISZ végbe. A kelesztésnek nevezett belső elváltozások erjesztő SZÖVevényét indítja el a tésztában, VASZkolódva (mozgásnak indulva). A KOVÁSZ szó minden névadó jellemzője jelen van a mai magyar nyelvben. Ennek ellenére lehet keresni a szláv nyelvekben a fentiekhez hasonló névadó jellemzőket. Küzdelmes erőlködés lesz. Hozzátenném: nyugodjanak meg: a magyar nyelv szavainak szlávozó kovászolói: a Kovászna név is magyar.