Különbség a műkedvelők (amatőrök) és a szaktekintélyek profik közt?

A műkedvelő alkotók jókedvvel, szeretettel, tiszta indítékból, teljes szívüket beleadva végeznek egy általuk fontosnak vélt munkát. Lehet, hogy sokszor, sokat és nagyokat buknak, nevetségessé válnak a körülöttük élők előtt, de százszor újrakezdik, ha kell. Ők azok, akik az emberiség leghatalmasabb megvalósításainak alapjait lefektették, és rengeteg találmánnyal gazdagították a közös történelmi vagyont. Nem ismerjük az írás, fonás, szövés, osztováta-szövőszék, varrótű, kerék, csavarmenet, főzőedények, kályha, kemence, evőeszközök, testreszabott ruha és sok más közhasznú tárgy, szerkezet feltalálóját*, akik mind műkedvelő alkotók voltak. A mai szaktekintélyek, profik szemében ők hozzá nem értők. Róluk általában megalázóan nyilatkoznak (tisztelet a kivételnek). ű

Az EGRI VÉDŐK szívből tették dolgukat, és életük árán is megvédték a várat. Többségük AMATŐR volt. TEMESVÁR VÉDŐI valamennyien képzett végvári zsoldos katonákként „szakszemmel” úgy látták, nem éri meg védeni a várat a túlerővel szemben. Hiába volt Losonczy kapitány vitéz magyar ember, mert a zsoldosok nagy része idegen nép fiaiból állt, és feladták a várat. ŐK valamennyien PROFIK voltak.

A nyelv az egyszerű nép ajkán fejlődött a teremtéskor az örökítő sejtekbe beültetett nyelvszerkezeti váz alapján. Ezt a nyelvet ma a MŰKEDVELŐ nyelvészek tiszta szívből kutatják, keresik a szavak valós eredetét a nyelv alapjait képező hangok, és a hangokból felépülő ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, mint közérthető nyelvépítő elemek segítségével. Nem mai szaktervek szerint, mert az nem az igazi irány. Abba már belefulladtak a profik. A szaktekintélyek, a PROFI nyelvészek délibábosoknak gúnyolják őket. s közben úgy hazudnak a magyar szavak eredetéről, hogy „Pinocchio orruk” már végigéri az országot. Ők az idegenszívű zsoldosok. A hivatásos magyar nyelvészet nem kutatja a szavak valós eredetét a hangok alapján, mert szerintük a hang nem értelemhordozó elem a szóban. Így a hangokból álló ősgyök, gyökszó, hangcsoport sem jelent semmit előttük. Egyszerű az alapelvük: a magyar nyelv összes szavai idegen eredetűek. Így szóeredet kutatás helyett a nyelvész átrúgja a labdát a szomszédba: ott keressétek! Meg lehet nézni a legújabb magyarázó szótárban is. Példaként: ABRAK. Egy lovas nép nem tudott nevet adni ennek. Az Új etimológiai szótár szerint: „Szláv eredetű jövevényszó” lenne: obrok. Még fel sem merül, hogy a szlávok vették volna át a magyar nyelvből. Ismerős a „tótok lova” kifejezés? Igazi tőről metszett lovas nép, csak tőlük eredhet. Különben semmi bajom velük, most a nyelvről, a szavakról értekezünk. Az ABRAK szófejtése: ABRAK – Az ABRAK hABart, kevert, kavart szemestakarmány. Az ABRAKot KARral RAKják össze kerek (ab) kosárBA, faedénybe, ABba RAKták, majd hABaRják az ABRAKot a hABARó, KaVaRó KaRoK (kavarok). A zAB (zizegő, babszerű) – ló eledel. A jó ABRAK a jó KARBAntartás, KARbantartás feltétele. Az aBRaK – KaRBan hangváz: B-R-K – K-R-B-n. A BR hangcsoport – ABRA – keverés, keveredés alapértelmű. A zEBRA kevert színű, a kOBRA nyakán van egy ÁBRA, amely kavargó vonalak rajzolata. Az ÁBRÁnd kavargó képek összessége. Az ABROncs különböző dARABokat (darab – ábra) fog össze. Az ABROszon ételfélék, mint emBeRi ABRAk és egyebek tálalhatók. Aki fABRIkál, bABRÁl kavargó mozgást végez. A hEBREncs összevissza emBeR. A BR páros, mint alvó B.R – R.B gyök: BoR – RoB, szintén kavar, zavar értelmű a háBORít, kóBORol és más szavakban. Az R.K – K.R gyök: RaK – KaR, az abRAKot KARral, a jó KARbantartás, KARBAntartás végett elébe RAKják, és a ló fölhABzsolja hABarójával az h/AB-RAKos kosárból, dézsából, tarisznyából. Lehet hABar-RÁG is k > g hangváltással. Azonban sem ez, sem az nem szláv. BR – RB kapcsolat: a bő aBRak jó bőRBen, jó kaRBan tartja az állatot. Ezt, mint annyi más szót, átrúgták a szomszédba. Nem aprózzák a keresést. S ez így van a magyar szavak megközelítőleg 95 – 98 százalékával. Úgy hazudnak, ahogy épp kifér belőlük.

/*/ De ismerjük az emberi történelem rabló, támadó, hódító véreskezű gyilkosainak neveit és tetteiket.