KURUZSLÓ – Babonás gyógyító eljárásokat alkalmazó. Szakképzettség nélkül gyógyít. Kuruzslással foglalkozik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A KURUZSLÓ K.R – R.K gyökből induló: KuR – RoK. A KUR gyök KÖRértelmű. A KURUZSOLó, kurUZSló hasonló a varÁZSlóhoz.  Mindkét szóban jelen van a ZS hang, amely jelentős méretű nagy terjedelem kifejezésére képes hang. Ilyen az ÁZS értelemadó gyök, amely jelképes és valós nagyságok megjelenítő a szavakban: ÁZSia, ÁZSió, varÁZS, bagÁZS, kurÁZSi stb. Az U hanggal képzett gyökszó Utálatérzést is közvetít: UZSora, gUZS, kurUZSol, UZSukol* és mások. A KURUZSLÓ KURrog, magában szavakat mormol. A ZSL páros jelen van még a viZSLat, téZSLa szavakban. A KURUZSLÓ, mivel csaló is, előzőleg KÖRüljárja áldozatát jelképesen vagy valóban, és jól kiviZSLatja. Ugyanis –, hogy hihető legyen az amúgy hatástalan mutatványa – a KURUZSOLt személyre találó dolgokat is kell mondania, hogy hitelesnek tűnjön, és elbűvölve magával vonja. A téZSLa az eke, borona elé akasztott rúd, amely mellé a húzóbarmot befogják. A KURUZSLÓ is tudatlanként kezeli kiZSigereLésre kiszemelt áldozatát, s mintegy vonja magával a duruZSOLó, ZSiLiző hangján mondott szövegével, aki talán elhiszi, hogy segít rajta ez. A ZS.L – L.ZS gyök: ZSoL – LaZS hangjaival alkothatók a duruZSOL, ZSiLiz szavak. A ZS > SZ  váltással egy másik jellemzője bukkan fel: SZÉLhámos, de ugyanúgy semmittevő, dologtalan LAZSáló is.
*Az UZSonna nem tartozik ide, mivel eredetileg lopva, sietve, OSonva evés (falunk s futunk). Később változott OZSonna, OZSonnya, UZSonna, UZSonnya alakra. Az ozsONNYA, uzsONNYA szavakban jelen van az ANYA, tANYA értelem is.

KURVA – Kéjnő. Testét pénzért áruba bocsátó nő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A KURVA megnevezése K.R – R.K gyökből induló: KuR – RoK. A KUR, kör jelentheti a túludvaroltságot, vagy az ilyen nő állandó KÖRülfutkosását a kalandkeresésben. A KURVA görbeséget (gurba, kurba, kurva), kanyarulatot is jelentett az ősnyelven. Az ilyen életutat választó nő valóban nagy kanyart vesz, amellyel letér az egyenes útról, amelyre többé nem tud igazán visszaállni a saját lelkiismerete miatt sem. Lehet kivétel, de ez is a szabályt erősíti. A nő nem élvezeti cikknek teremtetett, amit használat után kidobnak. Elbűvölő szépségét, bájait, nemi vonzerejét nem pénzért eladható áruként kapta, hanem önzetlen szerelemből eredő boldog család alapítására. Amit nem rendeltetésszerűen használnak, az hamar tönkremegy. Egy férje, gyermekei által szeretett nő, élete végéig megbecsülésnek örvend, és jelképesen mindig szép marad azoknak, akik szeretik. Az RV, mint kötött mássalhangzó-páros és alvógyök is jellemzőket rejt a szó értelmének, mondanivalójának kibontásában. Az ilyen öRVénybe kerülő, ilyen életet követő nő a legmagasabb erkölcsi töRVénnyel ütközik. A KURVA kénytelen mindkét végén égetni a gyertyát, azaz testi-lelki önmagát. Az RV páros itt az effajta életből eredő korai heRVadást, soRVadást, a test-lelki kiégettség nyomán kialakuló láRVaarcot, a minden értékes embertől elhagyatott, eláRVuló öregkort szemlélteti. Az R.V – V.R gyök: ReV – ViR  hangjaival alakul a VIRul, de a REVes szó is. A nyilvánosházak színjelzése VÖRös. A VIRuló szép VIRágból heRVadt, REVes, ROVott múltú, megROKkant vén KURVA lesz. A szó fordítva VAKUR. Az R > L váltás nyomán: VAKUL, és a férfi*, akinek egy ilyen nő felkínálja bájait, érzékeitől vezettetve valóban elVAKUL, vezethető lesz, mint az ökör a vágóhíd felé. Majd utólag VAKARhatja fejét, meg egyebét a következmények miatt. Azt mondják, a legősibb mesterség. Ez így igaz, még az egynyelvűség idejéből való, évezredekkel a szláv nyelvek keletkezése előtt. Az ősmag-nyelv egyenes ági utódnyelve változatlanul örökölte meg a kifejezést annak átfogó, teljes magyarázhatóságával. Lehet ezzel próbálkozni „szlávul” is.

*Tegyük hozzá: nemcsak a nő KURVUlhat el, hanem a férfi is. Az ilyent KURAfinak vagy latornak nevezik. Ugyanazok a jellemzők éRVényesek rá, mint az elKURVUlt nőre. Talán még rosszabb, mert az ilyen férfi erőszakossá, gyilkossá is válhat.