KÜSZÖB

KÜSZÖBAz ajtókeret alsó része. [bérnyelvész: ? permi]

A KÜSZÖB K.SZ – SZ.K gyökkel indul: KüSZ – SZöK. A KÜSZÖB hamisíthatatlan magyar szó! Mondandója rendkívül érdekesen, sokatmondóan összetett. A KÜSZ gyök a KÜZdelem, valamely SZŰK KÜSZöbön való átKÜSZködés. Az életben sok KÜSZöbbel találkozunk, van, amelyen átlépünk, átKÜSZködünk, némelyiken átSZÖKünk, s van olyan, amely visszavet. A KÜSZöb szó mutatja, hogy a belső tér nagyobb méretéhez viszonyítva SZŰK nyíláson kell átKÜSZködni a bejutáshoz. A KÜSZködés célja a KÜSZÖB legyőzése.

A KÜSZÖBöt fából ESZKÁBálták, hogy kiKÜSZÖBölje a kinti, befolyni akaró esővizet, megGÁTolandó az átfolyást. A KÜSZÖB egy GÁT a GÁDoron, bejáraton.

KüSZöB – eSZKáBa hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B.

A küszöB egy Botlasztó határ. A B hang itt a Botlások lehetősége, a végkifejlet Bizonytalansága. De, ha átlépünk nehéz KÜZdelmek árán egy KÜSZÖBöt, az azon túl megtalálni vélt Boldogulás ezzel még nincs szavatolva. Még sok-sok KÜSZÖBbel találkozunk, míg végül a legutolsót is „átlépjük”.

A KÜSZÖB a belső élettér és külső tér közti SZÜK határ, KÖZ. Az Ö a belső kÖr, az ÖB, ÖB-Öl védettség, a szeretet ÖLelése és a szeretet tÖrvénye a küsz-ÖBön belüli térben. Az ÖB a belső térBE BEfogadás. A KÜSZÖB e belső tér, a belső ÖB védelmi vonala. De talán jelzi azt is, hogy odakint a nagy térben bizony más tÖrvények uralkodnak.

Az SZ hangcsoport – ÜSZÖ – a kÜSZÖb a fÉSZEk, vASZOk határa. A nÁSZOlás, ASSZOnnyá válás is kÜSZÖbön belüli esemény, és egyféle kÜSZÖb átlépés is, éles határ, kÉSZÜlés az anyaságra. Az ezt követő fESZÜlt állapot: kÉSZÜlés a SZÜlésre. A kÜSZÖb a belső és külső – viszonylag széles – térségei közti lESZŰkített átjáró alapja. A fÉSZEkből kISZÁllás és vISSZAtérés határvonala. Minden nehezen átléphető – jelképes vagy valós – kÜSZÖb fESZÜlt hangulatot keltő. Az ÜSZ gyök, az SZ hang értelméből indulva kiterjedés, a SZÖ SZÖvevény. Ez a kÜSZÖbön kívüli állapot is lehet.

A nehézségek kiKÜSZÖBölése, akár KÜZdelem árán is, azoknak a KÜSZÖBön, életterünk határán kívülre távolítását jelenti.

Az SZ.B – B.SZ gyök: SZöB – BőSZ. Az életben bármely SZÖB küzdelemre üszkölő. Ha győzni akarunk, akár BŐSZ küzdelemre is. Az életben átlépendő KÜSZÖBök sorsunkat megSZABÓK. KüSZöB – SZaBóK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K.

A háza küSZÖBére BÜSZke minden gazda. Ám BÜSZKE a ház ura, úrnője akkor is, ha vendég tiszteli meg, és átlépi a KÜSZÖBöt. KüSZöB – BüSZKe hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K. Viszont BŐSZEK lesznek az illetéktelen behatolóra. KüSZöB – BőSZeK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

Egy régi mondás tartja: A KÜSZÖB nagy határ. E mondás oly régi, mint amilyen régi a KÜSZÖB.

A KÜSZÖB – BÖSZÜK teljes átfordítás mutatja, hogy kívül , belük SZÜK a tér. A KÜSZÖBön kívül tágas, belül SZÜKEBB, KISZABott a tér. KüSZöB – SZüKeBB – KiSZaB hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B – K-SZ-B. Néha meg is kapjuk csípős tanácsként: Kívül tágasabb!

A KÜSZÖBön belül vannak a SZOBÁK. KüSZöB – SZoBáK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K.

A KÜSZÖBön belüli családi események a legSZEBBEK számunkra az életben.

KüSZöB – SZeBBeK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K.

Érzelmi vonatkozásban is jelentős határ a KÜSZÖB. Az ősiségben a KÜSZÖBön megáldották a hosszú útra távozót, vagy a messziről érkezőt.

Döbbenetes érzés átlépni utoljára az édes szülőház, az édes gyermekkori élettér KÜSZÖBét, talán a visszatérés reménye nélkül. Elhagyni végképp azokat, akik a világon a legmélyebben szeretnek, akik ránk halmozták szívük minden érzelmi kincsét, s akiket mi is nagyon szeretünk. Éveken, évtizedeken át álmodni róla, majd – szerencsés esetben – hosszú évek után visszatérve újra átlépni rajta. Újra találkozni szeretteinkkel, és a régi életterünk számunkra oly kedves, évek hosszú során édes emlékként dédelgetett tárgyaival.

Ezt csak az érti meg, az érzi át, aki már átélte, és átlépte az érettség KÜSZÖBét is.

 

Babi Kut vagy "az orosz kunyhóban tiltott hely a férfiak számára." Orosz kunyhó: Belsőépítészet Hol van az orosz női sarok