KÜSZÖB

KÜSZÖBAz ajtókeret alsó része. [bérnyelvész szerint: ? permi]

A KÜSZÖB K.SZ – SZ.K gyökkel indul: KüSZ – SZüK.

A KÜSZÖB hamisíthatatlan magyar szó! Mondandója rendkívül érdekesen, sokatmondóan összetett.

A KÜSZ gyök lehet KÜZdelem, valamely SZŰK KÜSZöbön való átKÜSZködés. Az életben sok KÜSZöbbel találkozunk, van, amelyen átlépünk, átKÜSZködünk, némelyiken átSZÖKünk, s van olyan, amely visszavet.

A KÜSZöb szó mutatja, hogy a belső tér SZŰKebb, mint a kinti tér. Az ajtó SZŰK nyílásán kell átSZÖKni, s lehetőleg a KÜSZöbre nem lépni.

Jelképes KÜSZÖB legyőzése, KÜSZködéssel járhat.

Az első KÜSZÖBöt fából ESZKÁBálták, hogy kiKÜSZÖBölje a kinti, befolyni akaró esővizet, megGÁTolandó az átfolyást.

A KÜSZÖB egy GÁT a GÁDoron, bejáraton.

KüSZöB – eSZKáBa hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B  

A küszöB egy Botlasztó határ. A B hang itt a Botlások lehetősége, a végkifejlet Bizonytalansága. De, ha átlépünk nehéz KÜZdelmek árán egy KÜSZÖBöt, az azon túl megtalálni vélt Boldogulás ezzel még nincs szavatolva. Még sok-sok KÜSZÖBbel találkozunk, míg végül a legutolsót is „átlépjük”.

A KÜSZÖB a belső élettér és külső tér közti SZÜK határvonal, KÖZ.

Az Ö a belső kÖr, az ÖB, ÖB-Öl védettség, a szeretet ÖLelése és a szeretet tÖrvénye a küsz-ÖBön belüli térben. Az ÖB a belső térBE BEfogadás.

A KÜSZÖB e belső tér, a belső ÖB védelmi vonala. De talán jelzi azt is, hogy odakint a nagy térben bizony más tÖrvények uralkodnak.

Az SZ hangcsoport – ÜSZÖ – a kÜSZÖb a fÉSZEk, vASZOk határa. A nÁSZOlás, ASSZOnnyá válás is kÜSZÖbön belüli esemény, és egyféle kÜSZÖb átlépés is, éles határ, kÉSZÜlés az anyaságra. Az ezt követő fESZÜlt állapot: kÉSZÜlés a SZÜlésre. A kÜSZÖb a belső és külső – viszonylag széles – térségei közti lESZŰkített átjáró alapja. A fÉSZEkből kISZÁllás és vISSZAtérés határvonala.

Minden nehezen átléphető – jelképes vagy valós – kÜSZÖb fESZÜlt hangulatot kelt. Az ÜSZ gyök, az SZ hang értelméből indulva kiterjedés, a SZÖ SZÖvevény. Ez a kÜSZÖbön kívüli állapot is lehet.

A nehézségek kiKÜSZÖBölése, akár KÜZdelem árán is, azoknak a KÜSZÖBön, életterünk határán kívülre távolítását jelenti.

Az SZ.B – B.SZ gyök: SZöB – BőSZ. Az életben bármely SZÖB küzdelemre üszkölő. Ha győzni akarunk, akár BŐSZ küzdelemre is. Az életben átlépendő KÜSZÖBök sorsunkat megSZABÓK.

KüSZöB – SZaBóK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K

Háza küSZÖBére BÜSZke minden gazda. Ám BÜSZKE a ház ura, úrnője akkor is, ha vendég tiszteli meg, és átlépi a KÜSZÖBöt.

KüSZöB – BüSZKe hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K

Viszont BŐSZEK lesznek az illetéktelen behatolóra.

KüSZöB – BőSZeK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K

Régi mondás tartja: A KÜSZÖB nagy határ. E mondás oly régi, amilyen régi a KÜSZÖB.

A KÜSZÖB – BÖSZÜK teljes átfordítás mutatja: kívül , belük SZÜK a tér.

A KÜSZÖBön kívül tágas, belül SZÜKEBB, KISZABott a tér.

KüSZöB – SZüKeBB – KiSZaB hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B – K-SZ-B

Néha meg is kapjuk csípős tanácsként: Kívül tágasabb!

A KÜSZÖBön belül vannak a SZOBÁK.

KüSZöB – SZoBáK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K

A KÜSZÖBön belüli bensőséges családi események a legSZEBBEK számunkra az életben.

KüSZöB – SZeBBeK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K.

Érzelmi vonatkozásban is jelentős határ a KÜSZÖB. Az ősiségben a KÜSZÖBön megáldották a hosszú útra távozót, vagy a messziről érkezőt.

Döbbenetes érzés átlépni utoljára az édes szülőház, az édes gyermekkori élettér KÜSZÖBét, talán a visszatérés reménye nélkül. Elhagyni végképp azokat, akik a világon a legmélyebben szeretnek, akik ránk halmozták szívük minden érzelmi kincsét, s akiket mi is nagyon szeretünk. Éveken, évtizedeken át álmodni róla, majd – szerencsés esetben – hosszú évek után visszatérve újra átlépni rajta. Újra találkozni szeretteinkkel, és a régi életterünk számunkra oly kedves, évek hosszú során édes emlékként dédelgetett tárgyaival.

Ezt csak az érti meg, az érzi át, aki már átélte, és átlépte az érettség KÜSZÖBét is.