LÁDA – Deszkákból vagy más lemezekből hasáb vagy kocka alakú tartó, árú szállítására vagy tárolására. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A LÁDA L.D – D.L gyökbővítmény: LáD – DaL. Bárhogy nézzük, a LÁDÁnak, és így a megnevezésnek is, eredetileg köze volt a vízhez. A könnyű, Lengő L hang, a tÁrt, nyitott Á. Mivel a LÁDA szögletes, így a D hang nem a kerekDeDre, hanem vízre – üDe – és véDelemre utalhatott. A szóvégi A határozott visszamutató, leszögező hang. A CzF Szótár így vélekedik róla: „Ha tekintetbe vesszük, hogy a német Kasten és latin arca nemcsak szekrényt, hanem bizonyos alaku hajót is jelentenek, és a szerb nyelvben latya am. hajó, melyhez ismét rokon a magyar ladik; valószinü, hogy a LÁDA eredetileg a magyarnál is hajó neműt jelentett […].” Kiem. K.S. Azért emeltem ki a latin ARCA, magyar BÁRKA szót, mert LÁDA szó kulcsa itt keresendő. Noé Bárkája, amelyhez mintát kapott: LÁDD, Az ilyen legyen! A LÁD-E szó székely használata érdekes, mert egyetlen szóban utal a látásra és a hallásra is, ugyanis a LÁ(to)D-E és a (hal)LÁD-E szavak bármelyikének rövidítése. Érdekes jelenség ez a magyar nyelvben, amely szavai egyik részét képből vezeti le, másik részük hangutánzó, de mindkettőnél megidézhető a forrás képe: legyen az zizegő, susogó falevél, berregő motorhang, vagy szépasszony óhajtó sóhaja. A D hangcsoport – ÁDA – jelen van a lADIk, ODÚ, vÖDÖr és más szavakban. Az Özönvíz elleni vÉDElem, a szabADÍtás eszközeként a lÁDA egyben hODÁly volt, bent az állatok közt bÜDÖsség. de felÜDÍtő volt a tUDAt, hogy megmenekültek. Ez a LÁDA szó keletkezésének története nincs más magyarázat. Másként nem írható körül a LÁDA. Ez volt az eszköz, amellyel a család megúszta az Özönvizet, és amelynek fedélzetén elénekelték megmentésük örömDALÁt (láda – dala). A megúsztuk szó mai napig fennmaradt az ősmag-nyelv egyenes leszármazott utódjában, a mai magyar nyelvben. Egyetlen más nyelvben sincs jelen ez a vésztúlélő fogalom megnevezése így, egyetlen szóban.