LATIN

A hivatalos véleményezés szerint az itáliai római birodalmi latinok és a mai italiánok, taliánok, azaz olaszok, mint nép nem kötődnek szervesen.
A névadó jellemzők szerint a nyelv ezt másképp tudja. Legalább is a kezdet idején.
————————————–

LATIN – Az ókori rómaiaktól – a római katolikus egyházban napjainkig – használt … nyelv. Az a nép, amely e nyelvet beszélte. [bérnyelvész: latin]

A LATIN szó az L.T – T.L gyökből indul: LaT – TaL. LATIUM az elemzők szerint széles térséget jelent, s ez a valóság. LATium széles térség. TerüLETe messzire beLÁTható. Azonban az ősnyelv szóalkotó szabályai szerint egy megnevezés mindig több névadó jellemző összhangja nyomán jöhet létre, és ragadhat meg tartósan a nyelvben.

A T hangcsoport – ATI – LATIum földje ITAlia földnyelvén terült el, s hasonlóan ETElköz nevéhez: ITAlközi földnyelv, amelyet két oldalról vizek hATÁrolták, hATÁrolják.

A T.N – N.T gyök: TiN – NeT, sima felületet jelent. A nyugodt TENger felszíne vagy a keNETtel síkosított TENgely.
A laTINok sima terüleTEN laktak. ITALköz, vagyis ITALia széles sima földjéN, a laTON, LATon, LATin lakott ITAL népe. Látható, hogy az N hang itt csak helyet jelölő, azaz helyrag szerepe van. A sima, egyenes terüLETen, LETen, LATin lakókat jelöli, akik LETeN, LAToN, LATiN laktak.

Ám a LATIn élők megnevezésének köze van a vízhez, ITALhoz is. Ők voltak az ITALközi, VÍZközi földnyelv, ITALia lakói. ITALIN laktak. Tehát nemcsak a széles, messzire beLÁTható LATIn síkföld a névadó, hanem az ITAL, a víz is.

Sőt, – bár nem az akkori LATINokat – ITÁLIÁt az etruszkok által virággal behintett föld ILLATa is jellemzi. Nézzék meg a mai Toszkánát.

Írjuk le: ITAL – LATI. A kellemes virágILLATú ITALI földnyelvén, ITALon, LATIn lakó TALIánok, ITALIÁNok.

LaTiN – iTaLoN – iLLaToN – iTaLiáN hangváz: L-T-N – T-L-N – L-T-N – T-L-N.

Tehát az ITAL, ILLAT földjén, ITALián lakó LATInok iTALIánok voltak és maradtak. Azonban – mivel a szó az ősnyelvi szóképzés szabályai szerinti – így e megfejtést csak magyar nyelven lehet megejteni, s ennek a megfejtésnek csak magyarul van értelme.