LEDÉR

LEDÉR – Laza erkölcsű, csapodár személy, különösen nő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? német] A LEDÉR L.D – D.L gyökből eredő: LeD – DeL. A LEDÉR szóban a szókezdő LE gyök bővítve LEng, könnyen inogó. A CzF Szótár leírása: „[…] csapongó, ki az erény és illedelem korlátain kivül csapong. […] ki a szerelmi hajlam dolgában változékony, s vonzalmát majd ez majd az iránt mutatja, azaz csapodár. Mind ezen jelentésekben alapfogalom a mozgalom vagy mozgékonyság.” Az ellentmondó, mindkét értelmi véglet kifejezésére alkalmas D hang utal a változékony érzelmi viselkedésre, az ÉR ősgyök, mint a madÁR esetében ÁÉR, levegő, könnyű LÉg. A LED gyök D hangját GY-re váltva LEGY, LEGYel, ide-oda csapong, mint a LÉGY, vagy, mint a legyet elhajtani akaró hadonászó. A D hangcsoport – EDÉ – aki lEDÉr, könnyEDÉn mozog. A lEDÉr nő nem a megbízhatóság sarokköve, IDE és ODA is szÉDEleg, ÉDEleg a hÓDOlói közt. Aki LEDÉR, az mutatós, jó alakú DELi alak, mivel azok keLEnDők. Van benne egy adag kiLEngésre, széDELgésre, kicsapongó, ide-oda DŐLésre való hajlam, ami ERkölcsi ÉRetlenségének tudható be. A becsípett ember kiLEngését székelyül LŐDÖRgésnek nevezik. Összességében a könnyűvÉRűség, könnyelműség értelmét képviseli. A D.R – R.D gyök: DéR – RiD, jelen van a leDÉR jellemzőiben: szép deli suDÁR, DERűs, könnyű röptű, mint a maDÁR, ameddig érdeke fűzi, de elutasító, RIDeg, akár a kő, hideg, mint a DÉR, ha ráun valakire. A DER gyök az ősi DERma szókezdője, amelynek jelentése: BŐR. A leDÉR, jó DERma, azaz jó BŐR. Itt kihangsúlyozandó, hogy minden LEDÉR „jó bőr”, de nem minden „jó bőr” LEDÉR.