LÉLEK

LÉLEK – Az emberben az életnek és a személyiségnek a testtől független, anyagtalan létezőként képzelt hordozója. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A LÉLEK szó a LÉL, LEH gyök nyomán alakult ki. LÉLEK vagyok, mivel LEHelettel LÉLEGző LÉnyként ÉLEK.
A testben nincs külön LÉLEK. A test-LÉLEK egy, az ember egész valója. Az élő szervezetben levő életerő, az elme, szív, érzelmek összessége az, amit LÉLEKnek nevezhetnénk. A CzF Szótár szerint: „Világos, hogy a lélek gyöke eredetileg egy a leh, léh, leheg, liheg szók gyökével; t. i. az ember azon láthatatlan erőt, mely minden mozgalomnak kútfeje, a lehhel, mint életnek jelével, azonosította. Innen van, hogy több nyelvben e két fogalom azonos szókkal fejeztetik ki, pl. a hellen pnw és pnema, a latin spirat és spiritus, anima, anhelo, innen lett animal; mint a régies magyar szellet s újabb szellem a szél v. szellő szótól, a szláv duchat és duch, a héber ruah, am. szél és szellem stb.” Kiem. K.S. Tehát LÉLEKzet, LEHEL, LÉLEK. Az ÉLET szó gyöke ÉL. Főnév. Az ET a műveltető (t/et), de nincs jelen egészében, viszont mégis azt sugallja, hogy kívülről kapok lehetőséget, ÉLET (ige) engem valaki. Nem kell jelen lennie minden mozdulatánál, de el kell indítania. Vagyis az ET igerag itt, és a létrejött szóalak nem főnév. Példa: Ádám ott fekszik készen, mint egy: mozgásra, gondolkodásra, tettek véghezvitelére képes alkotás. Mint egy motor a próbapadon. Vagy a vadonatúj számítógép. El kell indítani. Hatni kell rá. Meg kell adni az első lökést. Megnyomni a gombot, elfordítani a kulcsot. El kell indítani a LÉLEGzést (lélekzés). Ez megtörténik annak részéről, aki létrehozta. ÉL, LÉLEGzik (lélekzik)! Megindultak az önműködés különböző folyamatai, a belső sejti mozgássorozat. A LÉLEKzet, LÉLEGzet elindításával megindult az életműködés, a test mozgásban tartása végett minden szerv teszi a dolgát. Az ELme, az idegrendszer vezérli a test minden tevékenységét. Az értelem, érzelem személyiséget, egyéniséget is meghatározó. A behatásokra való visszahatás LELKIállapot, amely ilyen vagy olyan irányú lehet: vonzás vagy elutasítás, szeretet vagy utálat. Ez is az EGYÉN, a LÉLEGző SZEMÉLY, a LÉLEK, az egyéniség egészének dolga, de az eredet a LÉLEGzet, LÉLEKzet elindítása. Ezt mondja a nyelv, és a nyelv nem téved, mivel nem elvek és dogmák nyomán épült fel, hanem az élő valóság nyomán rögzítette azt, ami igaz. A számítógépben nincs LÉLEK, de mégis gondolkodik, emlékszik, számításokat végez, kiértékel, megold feladatokat, mivel a szerkezeti felépítése olyan, hogy képes adatokat rögzíteni, s azokat az adattárából előhozni.