Letagadhatatlan értelemhordozó elemek a nyelvben II.

OSZTOVÁTA

 

Az OSZTOVÁTA szóra a hivatásos nyelvészet csípőből vágja, lövi rá a szláv eredetet.

Ha idegen lenne, akkor nem volnának meghatározó belső szerves szóalkotó elemi kötődései, vonatkozásai a magyar nyelvben.

Nézzük a szó szerves felépítését.

Az OSZTOVÁTÁra a szövő felVETÉse teljesen az OSZTÁS – SZOrzás műveletére épül. Szükséges a VETŐlő.

Az OSZTOVátán készül a pOSZTÓ.

Az oszTOVÁTÁn, oszTOFÁTÁn készül a TAVOTA, TAFOTA selyem.

Az oSZtOVÁTán készül a SZÖVET.

Az oSZTOVÁtán, oSZTOFÁtán készül a SZTÓFA.

 

OSZTOVÁTA – ATÁVOTSZO, teljes átfordítás azt sugallja, az OSZTOVÁTA, azaz szövőszék A TÁVOT SZŐve teszi meg. Tehát a végvászon egy OSZTÓVETÉssel készül el. Ebből lesz egy TŐ SZÖVET.

oSZToVáTa – a TáVoT SZő – oSZTóVeTő – Tő SZöVeT hangváz:

SZ-T-V-T – T-V-T-SZ – SZ-T-V-T – T-SZ-V-T.

A felkérésnek SZŐVE TETT eleget.

oSZToVáTa – SZőVe TeTT hangváz: SZ-T-V-T – SZ-V-T-T.

OSZTOVÁTÁn TOVA SZŐTT, ameddig meg lett.

oSZToVáTa – ToVa SZőTT hangváz: SZ-T-V-T – T-V-SZ-T.

OSZTOVÁTÁn TAVOTA SZŐ.

oSZToVáTa – TaVoTa SZő hangváz: SZ-T-V-T – T-V-T-SZ.

OSZTOVÁTÁn SZÖVETET készít.

oSZToVáTa – SZöVeTeT hangváz: SZ-T-V-T – SZ-V-T-T.

OSZTOVÁTÁn TEKSZTIL KÉSZÜLT.

oSZToVáTa – TeKSZTiL – KéSZüLT hangváz:

SZ-T-V-T – T-K-SZ-T-L – K-SZ-L-T.

………………….. 

A szótárban is megjelent korábbi elemzés:

A nyelvészet szerint a SZŐTTES, SZÖVET, SZŐ, ÖV, OSZT finnugor, a TAFOTA (selyem) perzsa, a POSZTÓ szláv.

E szavak alapjai az SZ, V, T, F, M, P hangok.

SZ hang: SZéles kiterjedések, öSZvességek (régies), SZövevény, terpeSZ

V hang: Vetés, Váltás, öVezés, öszVEsség, Választás

T hang: TeTT, Tömör, veTés, Tolás, Tilolás, oszTás, kereszTezés, érinTés, sTílus

F hang: taFota, Finom, Fonat, Fota (nemzés)

M hang: Mozgás, Matatás, Mű, Működés

P hang: Pászma, Posztó, Pokróc, Ponyva

E hangok, fő értelemhordozókként részt vesznek a SZÖVÉS műveleteinek szóban megjelenítésében.

Az OSZTOváta vagy SZÖVŐSZÉk teljesen a számok, OSZTás és SZOrzás MATeMATikája MATató beállítása alapján működő, OSZT – SZŐT – TESZ (tex) SZerkezeT. Az OSZTOVÁTA lehetne OSZTOFÁTA is alkotó FAanyagából indulva. Vagy ha az utódot VETő ősi FÁTa (szülő lány, nő) szót vesszük alapul.

Ha az OSZTOVÁTA, OSZTOFÁTA, OSZTÓVETŐ, ESZTOVÁTA, ESZTOFÁTA szó magyar eredetű, akkor vázhangjaiból megalkothatók a rá vonatkozó összes jellemzők: műveletek, termékek nevei is!

Nos, az OSZTOVÁTA szóban jelen van minden rajta készülő termék nevét alkotó hang.

 

Az OSZTOVátán szövik a POSZTÓt (v > p),

oSZToVáta – PoSZTó hangváz: SZ-T-V-t– P-SZ-T

 

Az oszTOVÁTÁn szövik a TAVOTÁt,  TAFOTÁt (v > f),

oszToVáTaTaVoTa – sz-T-V-T – T-V-T

 

Az OSZtoVátáN készül a VÁSZON,  oSZtoVátáNVáSZoN hangváz: SZ-t-V-t-N – V-SZ-N

 

Az oSZTOTán szövik a SZŐTTest,

oSZTováTa – SZőTTes hangváz: SZ-T-v-T – SZ-T-T-s

 

Az oSZToVáTán szövik a SZöVeTet,

oSZToVáTa – SZöVeT hangváz: SZ-t-V-T – SZ-V-T

 

Az oSZTOVÁtán szövik a SZTÓFÁt (v > f),

oSZToVáta – SZTóFa hangváz: SZ-T-V-t – SZ-T-F

 

A SZÖVÉS, SZ-ÖVÉS a kereSZTeződő SZálak közt a másik SZálak szintén kereSZTező jÖVÉS-menése. A Fonalak egymás sűrű, TÖMött, töMÖTT ÖVEzése, mintegy SZÖVETkeznek, hogy létrejöjjön a SZÖVÖTT ÖSZVESség, SZÖVEDék, a SZÖVET, SZŐTTES, VÁSZON, POSZTÓ stb. Az oszTOVÁTÁn szövik a Finom FOnaTú, SZÖVEVÉnyű TAVOTÁt, TAFOTÁt.

Lehet töprengeni, honnan ered az angol, maláj, jávai taffeta, német Taft, román taftă, francia taffetas, olasz taffettà, spanyol tafetán, indonéz kain taf, török tafta, cseh taft és a többi nyelveken. Bizony az oszTOVÁTA szóból. Ugyanez a nyelvi mutatvány elvégezhető a szövet jelentésű utódnyelvi STOFA szóval. Segítségül: oSZTOFÁta.

Mindezek FOSZló, SÁVokra FOSZlatható, elPUSZtítható, VESZendő, AVUlás után elVETendő SZÖVEdékek.