LEXIKA

LEXIKA – Szókészlet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < görög] A LEXIKA szót az X alkotó hangjaira felbontása után érhetjük meg könnyebben. A LEKSZIKA szó tartalmazza az KSZ kötött mássalhangzó-párost, amely a K-SZ – SZ-K teremtőgyök alvó alakja a szóban.

A K-SZ a KÉSZ – SZÉK gyökökben jelenti a bevégzett, nyugalmi állapotot. A LEKSZIKON, ENSZIKLO/pédia (enciklopédia) olyan KLASSZIKUS összesség, amely SZIKLASZILárd alapokon álló, véglegesen körvonalazott ismereteket, megállapításokat, magyarázatokat rögzít a SZÓ-KÉSZ-LE-tében: személyekről, lényekről, tárgyakról, fogalmakról, cselekményekről, eseményekről (le-kszi – kisz-le/t – kész-le/t). Az ógörög nyelv a LEXIKA szó esetében is az anya-nyelvéből, az ősmag(yar)-nyelvből örökölt szóelemekből építkezhetett, aminthogy ma – évezredekkel a nyelvrobbanás után – sem tud egyetlen utódnyelv sem létrehozni szavakat, csak ősmag(yar)-nyelvi gyökökből, és annak szóalkotó szabályai szerint. És ez nem felülírható!