LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A LOKNI szó  az L.K – K.L gyök bővítménye: LoK – KoL. A LOKNI olyan csINtalanul csINosító kis hajhullám, amely INcselkedő mozgásával INgerli a férfitekINtetet. A körértelmű LOK – KOL gyök, itt a köralakban göndörödő hajtINcs, hajfürt. Angolul ringlet, amely szintén a kör értelmű: ring (kering). A német locken szintén a kör (kol – lock) LOK gyökével indul. A KN páros valamilyen – tartalommal telített vagy telíthető – mélységet, mélyedést sejtet (akna, teknő). A LOKNI is mélység, a szépség mélysége, avagy mélységesen szép a férfiszemnek. Mintegy jelképesen, de menthetetlenül beleesik a gyönyörű hullámos fürtökbe, a LOKNIba. A K.N gyök hangjaival alkothatóak oly szavak, amelyek mélyedéssel vagy tartalommal bírók  (kanna, kantár, kemence). A LOKNI által megfogott teKiNtetű férfi olyan, mint egy KaNtárral vezetett mén. A szóvégi NI a kellemi IN gyök fordított alakja, de látványra felhívó ösztöni ősgyök is: NI! A szónak minden alkotóeleme ősmag(yar) eredetű. Ha elfogadjuk a német eredetet, akkor nézzük a német szót: LOCKEN.  

Az előbb tárgyaltak mellett még tartalmaz egy kötött mássalhangzó-párost: CK, bár ez a kiejtésben nem érződik. A CK páros itt alvógyök a szóban és valamilyen jellemzői pótadatot tartalmaz. A C.K – K.C gyökkel alkotható a CUKi, CIKi, KACkiás, KACSos, KECSes és még más szavak, amelyek szintén illeszkednek a LOKNI jellemzőihez. Ezzel bizonyítható, hogy a német nyelv nem birtokol saját gyököket! Kizárólag az alapnyelv, az ősnyelv, az ősmag-nyelv, az ősmag(yar)-nyelv készletéből alkothat szavakat! Az angol RINGLET szó összevont NG és GL párosai szintén alvógyökök. N.G – G.N: NEGédes, GÖNdör. A G.L – L.G:  GÁLáns, eLEGáns, LenG, LÓG szavakban illeszkedik a témakörhöz. Tagadhatatlan: minden nyelvi út az ősmag(yar)-nyelv felé vezet!