LURKÓ

LURKÓ – a kötött mássalhangzó-párosok azonosító ereje
LURKÓ – Pajkos fiú. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A LURKÓ szókezdő L hangja a könnyedség. Az UR – RU az ugrándozó RUgalmasság. A szóban levő RK páros a fejlődő fiatal testben levő eRő és Keménység csíráját jelzi. Ez a gyeRKőc szóból is kiérződik.

A fiatal testre vonatkozóak még a csiRKe, jeRKe szavak. A piRKad, seRKen szavakban is az ébredő erőt jelöli. Hol van itt latin elem?