MAFFIA

MAFFIA – Bűnszövetkezet, különösen Szicíliában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A szicíliai MAFFIA – eredeti alakja MAFIA – megszervezése családi alapokról indult. Ez az alapvető értelme a szónak.

Eredeti szerepe nem a bűnözés volt, hanem a nagycsaládi szoros kötelék fenntartása, amely külső erők ellen megvédte a családot. Az első bűnöző elemek kívülről jövő ösztönzésre alakultak ki. Addig nem volt más, csak nagycsaládok egymás közti torzsalkodása, villongása. A szó ősnyelvi eredetű, hiszen a FAMILIA ősmag(yar)-nyelvi szó (magyarázat a família címszónál). A másik ősnyelvi vonás a szó megfordított alakja. Ez azt jelenti, hogy már az eredeti ősmag(yar)-nyelvben jelen volt fordított alakban: FAMílIA – MAFílIA. A szó apákról (fam) és fiakról szól, a nemzedékeken át öröklődő vérszövetségről, vérügyről, vrügyről, frigyről. A MAFIA szó olaszul nem bontható értelmes elemekre, nem található párhuzamos értelmi kapcsolat. Az erős családi szövetségek a székelyeknél (siculus) is jelen voltak. Szicíliai helységek neveinek egy része magyar hangzású, némelyek kötött mássalhangzó-párosokkal: Céfalu, Taormina, Palermo stb. A Szicília név székely-magyar kötődése vitatható, de eredményesen nem tagadható! (Trója)