Mássalhangzó tömörülés a szó elején, az R hang különleges szerepe

Az R hang, bármely szóban a túlhangolt eRőteljesség megjelenítője, akár kellemes, pozitív, akár kellemetlen, negatív értelemmel. Az R hangos kifejezések, s így a vele alkotott kötöttségben levő hangok, főleg ha a szó elején állnak, eRőteljes éRzelmi hatásra kialakult megnevezések. Az R hangos kötött mássalhangzó-párosok így különleges értelemhordozó sűrítmények. A TR páros a szavakban háromszoros haTékonyság, eRő kifejezője. A TR párost követő magánhangzó és az azt záró mássalhangzóval létrejövő gyök is meghatározó a szó értelmének alakításában. Az oTROMba több mint csúnya. Ha a TR párost, mint alvógyököt felélesztjük: T.R: TöR, a TR párost követő gyök R.M: RoM, ez ROMbol értelmű is lehet. Ami oTROMba, az lehet TÖRt, ROMbolt állapotú. Az osTROM több mint egyszerű küzdelem, mivel ez összes erőket bevető csúcstámadás folytonosan áramló (stream) folyamata. Az osTROM alatt TÖRnek, ROMbolnak, és benne a TROMf erejének érvényesítési esélye, valamint a TRIUMf, győzelem. Ezek mind ősnyelvi elemek. Az éles, fülsiketítő, osTROMra, harcra, ROMbolásra hívó TROMbitahang, ROMbolja a hallást. Az alabásTROMot, bányászva ROMbolással TÖRik ki lelőhelyéről. A TRUC szóban az R.C – C.R gyök: RuC – CuR, jelenthet kiugrást, de hőkölést is. Ezt a kiRUCcan, vagy a magyar nyelvből kiesett ősnyelvi CURukkol (kirukkol – curukkol = ki a körből vagy curukk a körbe) szókban találjuk meg. A sTRUCC is TRUCcol. Az ST – T.S szókezdő gyök: SöT – TuS, a STrucc SÖTétben, fejét homokba dugva, a láthatókat önmaga elől elTUSsolva vonná ki magát a körülötte levő világból. Hermész TRISZmegisztosz háromszor magasztos. De hasonló jelentésű a TRÓN vagy TRENcsén vára nevében is: mindkettő erő és jelképes-valós magaslat. A TR párosnak hangcsoportja is van: az OTROmbaság hÁTRÁnyos, sőt lehet bOTRÁnyosan hÁTRÁnyos is. Az FR páros szépséget kiemelő. Az erő ősnyelvi neve F.R gyökből indul: FORca, FORte. A szépség éRzékekre ható eRős vérFoRraló hatású. A FRuFRu FRizura szép, a FRiss erő (forca) hatékony, ami FRiss, az finom. Az FR hangcsoport jelentése: szép. Ezt jelenti a cIFRA, AFROdité, NOFREtété, pÁFRÁny, sÁFRÁny és más szavakban. A német FRAu az ősnyelvi, azaz magyar ciFRA szóból ered: ciFRA nő – ciFRAU. Az FR hangok a FehéR szín nevében, egymástól eltávolodva is a színek összességének szépségét jelentik. A PR páros a PontRa ható jelképes és valós eRő kifejezője, vagy egy adott Pont különlegességének az elmére, szépéRzékre ható eReje. A PRés egy csomóPontRa hat eRős nyomással. A PRém látványa széPéRzékre különlegesen ható eRő. A PRóbatétel nagy eRőbevetést megkövetelő. Az olasz PoteRe, román PuteRe = eRő ősnyelvi örökségük. Az anyagra ható eRő APRÓra tIPRÓ, ez sEPRŰvel összegyűjthető. A fentiekhez kapcsolódó jelenség a Czuczor Fogarasi Szótár megállapítása: „elül közvetlen egymás mellett álló két mássalhangzóval) idegen eredetü.” E megállapítás nem állja meg a helyét, mivel e kérdéskört a kötött mássalhangzó-páros és az R hangjelenség keretei közt kell vizsgálni. A PRÉMmel kapcsolatos első benyomás képe a nemi szervek PeREMén, a PőRe bőRön levő PRÉM. Az M hang a siMogatáskor érződő oMlóan puha, kelleMes, Meleg taPintást kifejező hang a szóban. A PRÉM a továbbiakban e teremtett eredeti díszelemet másoló alkalmazás a ruházaton, mint PEREMre helyezett, érzéki hatást kiváltó szépségelem. Alkotó hangjai részben jelen vannak a szőRMe, deRMe, bőRMe, pőRMe ősnyelvi szóképződményekben. A PRéM – PeReM hangváz: P-R-M – P-R-M. A PRÉS? A szőlőPRÉS volt az első. Ennek szerepe: a fölösleges anyagok kisöPRÉSe a must kinyerési folyamatában. A Pű, a folyadék a RÉSen át kiPRÜSSZen az eldobandó söPREdék közül. A PRÉSelés, PRÖSSZentés eredménye: SZÖRP és a SEPRő. A PRéS – SePRő hangváz: P-R-S – S-P-R. A PRöSZ – SzöRP hangváz: P-R-SZ – SZ-R-P. A PRÓBA nem más, mint aPRÓlékos ellenőrzés a hiBA kiszűrésére. PRÓBA esetén aPRÓBAn vizsgálódnak, tételesen ellenőriznek folyamatokat minden oldalról ROPpant APRÓlékosan, részleteiben, APRÓban, aPRÓban vizsgálódó, tÖPREngő tüzes, PRÓBAtétel a minőség javítása végett. A PR páros, mint P.R – R.P gyök: PoR – RoP, alapja a POR, PER, PÍR szavaknak. Az iPARkodás = cselekvés, a PRÓba eredmények megvizsgálása, ez ROPpant fontos. A PRÓBA, az A kezdőhangját elvesztő ősnyelvi szó. A PRóBa – aPRóBan hangváz: P-R-B – P-R-B-n. Újabban nem láttatja a kövérített-dőlt kiemeléseket. Kár.