MATEMATIKA – Az anyagi világ általános összefüggéseiből – mennyiségek, formák stb. – elvont fogalmakat alkotó és logikai elemzéssel általános törvényeket megállapító tudomány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A MATEMATIKA szó a M.T – T.M gyökből indul: MaT – TeM.
A MATEMATIKA szó két értelmet hordoz. Egyike az egészséges anyagi központú számtantudomány. A másik a babonás számbűvészet, azaz számmisztika. Keressük az első értelmét. A MATEMATIKA nem egyszerűen csak számtan. A MATEMATIKA a testi, anyagi (mater) lét minden mozzanatában jelen van. Alapja az EGY, teljes összessége a világEGYeTEM. Az EGY e TEM azt mondja: ez az egész TÖMörülés EGY, az anyagi (mater) világ EGY (Teremtő) alkotása. Tökéletesen működő, mert Es, vagyis az EgyEtEm-Es, tökéletesen Egy En-súlyozott. Az E a billenő középpont, amelyen rögzítve van, s amelyen kilEng. Az E a rEnd biztosítéka. Az E, É hangokról bővebben itt: www.kolumbansandor.ro A MATEMATIKA e renden alapszik, mivel az EGYENlegek, EGYENletek, és az elbillEntő erők kiszámításának tudománya. Az anyagi világ önműködőre van állítva, és mindig törekszik az egyensúly megtartására. A MATEMATIKA e törekvés megértését segítő, ennek kiszámításával foglalkozó tudomány. A szóban kétszer is jelen van az anyagot jelentő MAT gyök. A MAT gyök ugyanakkor átláthatatlan, kiismerhetetlen vagy nehezen megoldható TÖMörséget is jelent (matt = homályos). Jelen van a TEM, a TÖMeg, mennyiség gyökszava. A TEMA, TÉMA, felvetett tárgy (te-ma – ma-te), ami anyag, azaz MATEria (matematika). Végül is a MAT fordítva szintén TÖMeg, ez esetben TÖMegMOZgás, MATtatás, azaz a matem (anyagtömeg) matikálása (mozgatása). A száMOZás is elméleti MOZgatás, egyes csoportok viszonyítása, elkülönítése, áthelyezése, szétosztása, összevonása stb. Vagyis: állandó átalakítási folyamat, és itt a MATEM – METAM fordítás, a számokkal végzett műveletek alatt történő látványos átalakulásokat is jelzi (metamorf: metam-morf, morf – form). A TIK alKOTó cselekvés (tak, ták, ték, tik…). A MATIKA szó még a mai székely, de talán más vidékek szóhasználatában is mozgás, cselekvés: MATIKÁL, MATAT valamivel. Ha a T > D hangváltást alkalmazzuk MAT = MAD. Az M.D – D.M gyök: MaD – DaM a mai magyar nyelvben is felemelkedést, felfelé haladást jelent (madár, feltámad, dóm, dámszarvas). Tehát az egészséges számtantudomány a felemelkedést segíti. A másik „tudomány” a számbűvészet a számok ártalomra használata (támad). Megfigyelendő, hogy a T hangcsoport kétszer van jelen: ATE, ATI. Ez magas hangzó kezdettel (et, ét, it ősgyökök) lehet pozITÍv, de esetenként, főleg mély hangzóval negATÍv értelmű szavakba viszi a benne rejlő: botlást, bOTOrkálás értelmét: gÁTOl, zÁTOny, ÁTOk, sÁTÁn. A számok bűverejét ismerők, a számmisztikát művelők erre is használták a MATEMATIKÁt. A MATEMATIKA szó a kiismerhetetlen bűvös megjátszhatóság rejtélyességét, megtévesztő összevisszaságának értelmét is hordozza, akár az abrakadabra. A MATEMATIKA szó már az egynyelvűség idején kialakult, a benne rejlő jó és rossz ismeretek jelentésével együtt. Az ógörög, majd a latin nyelv onnan örökölte meg.  
E foglalkozásból ered a bibliai MÁTÉ apostol neve, aki vámszedő, számvevő volt.