MATRÓNA

MATRÓNA – Tisztes idős nő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A szó gyöke, a MAT, anya jelentésű volt az ősmag(yar)-nyelvben, de érettség is. A MAT – TAM, TÁMasz egy életre. A MATER alak ment át az utódnyelvekbe: MATER, MATERia = (készre érett) anya, anyag.

Azt, hogy idős nőről van szó a TR páros jelzi, hátrányos helyzetű, aki boTRa juthat, s így neki is TÁMaszra lesz szüksége. Románul: bătrân* – öreg, aki görnyedt, és botra támaszkodó.  
E szó eredete rendkívül érdekes: a BA nagy jelentésű.A TR párossal és az M, N hangokkal kialakult egy értelemadó hangnyaláb még az ősmag(yar)-nyelvben, s amely a szavakba beépülve mindentől megkülönböztethető erő, kiemelkedő magasság, rang, méltóság értelmű. Jelen van az áTRIUM, TRÓN, TROMf, monsTRUM, klasTROM, maTRÓNa, baTRÁN és más szavakban.  
A BATRÁN jelentése: köztiszteletben álló, idős, vén férfi. Ez megtisztelő cím volt az ősi törzseknél, a sátorapák korában. Az anyajogú társadalmakban a MATRÓNA is rang volt – a nagycsalád vezetője. A TR páros hangjaival alkothatók a: TeRem, TéR, TűR szavak, s elképzelhető, hogy e szavaknak közük volt a MATRÓNA rangjához, állásához: átriumban, teremben, trónon, magas fokon (létra), anyai türelemmel stb.       

*A bătrân szó a román nyelvben nem latin eredetű. A valachusok vagy a római rabszolgaság előtti, s még az eredeti ázsiai – iráni – életterükből hozták, vagy a kunoktól örökölték havaselvei letelepedésük után.