MEDVE

MEDVE – Nagy termetű, sűrű bundájú, növényi táplálékkal is élő ragadozó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A MEDVE M.D – D.M gyökbővítmény: MeD – DöM. A MED gyök egyik jelentése NEDv. A NEDVEs és MEDVEs ugyanazt jelenti: vizes. A NEDV, MEDV tárolására alkalmas (m)EDény a MEDence is. A MED gyök másik jelentése az ODúra céloz, MEDűben, ODúban, MÉlyeDésében, saját ODVÁban, MEDVÉben (birtokos eset) lakó MEDVEs (nedves), MEDVE. A MED üreget jelent a MEDence, MEDer szavakban is. A DV hangcsoport – EDVE – alapvető jellemzőket világít meg. A mEDVEs nEDVEst is jelent. A mEDVE szereti a nEDVEs környezetet. Tehát: a mEDVE ODVÁban, vagy saját nEDVEs mEDVÉben élő állat. Télen ebben a nEDVEs mEDVÉben alszik álomba dermEDVE. A mEDVE szereti a lép nEDVÉt, a mézet, kedvenc csemegéje a méz, amelynek régi neve: MED, azaz folyékony (ned) Édesség.. A lép nEDVE (méz), azaz mEDVE (méz) EDVE (éve) jó. Ott van nevében az evésre biztatás: EDd, mert a méz, a MED, EDVE jó. A DV páros a szó tengelyében alvó D.V – V.D gyök: DúV – VaD. A MEDVE VADállat, DÚVad, dúVAD. Ugyanakkor a VEDlik, átVEDlik. Ha nem vérMEDVE, akkor kEDVEs állat, főleg a bocsok. Megjegyzendő: a DV páros a két legellentmondásosabb hangot tartalmazza. A velük alkotott szavak: VaD, VáD, VeD, VéD stb. igazolják ellentmondásos voltukat. A MEDVE növényevő, de ragadozó is. Békésnek látszó viselkedésből könnyen vált át táMADóVÁ. Amikor táMAD, akkor két lábra áll, fölemelkedik (medik – emelkedik, innen a madár neve is). A több névadó jellemző összhangja itt is érződik. A CzF Szótár szerint: „A magyarban is a méz és med rokonok, minthogy a z és d többször felcseréltetnek, mint gondolkodik és gondolkozik, foglalkodik és -kozik, meddig, tájszokásilag mezzig stb. E szerént medve a magyarban is lehet med-eve (medevő), v. méz-eve (méz-evő). Vagy pedig a nedv másképen medv szótól származtatva am. nedvi vagy medvi (t. i. állat), azaz nedves, hideg tájékot, égaljat kedvelő, ott lakozó.” Kiem. K.S. A MEDVE román neve, az URS is innen ered, valószínű az odúŐRZŐ, odúURZú régies alakjából, de lehet az ERŐS szóból is (ur/u/s), amelyből az oroszlán, de orosz népnév is eredt, amely szintén ERŐS jelentésű. A szó gyökének eredete, de minden eleme is ősnyelvi, azaz ómagyar. Magyarázata csak magyar nyelven lehetséges. A szláv nyelvek MEDVED szava, annak összetevői is szintén az ősnyelvből, ómagyarból eredőek. A szláv nyelvek nem tudnak magyarázattal szolgálni a MEDVE szó kialakulására, de a román nyelv sem az URS szóra.