MEGDÖNTHETETLEN SZÓALKOTÓ NYELVI TÖRVÉNY

Évekkel ezelőtt a Magyar Nyelv oldalra kiraktam a KASZÁRNYA szó elemzését, és azonnal jött egy letorkoló válasz, hogy ez hülyeség, mert a szó igazoltan latin, francia gyökerű. Persze ez az akadémiai álláspont is, és ezt megfejeli a Czuczor Fogarasi nagyszótár is.

Most mit akar – egy ilyen kis mezei ürge, mint én – bebizonyítani ily nagyságok ellenében?

Nos, lehetek én egy senki kis tetű, de a magyar nyelv már tekintély! Ez a teremtés ma is élő nyelve!

E nyelvnek az emberben teremtésileg beépített, átörökíthető nyelvi váz szóalkotó elemeivel, azok összeépülése révén alkottak szavakat az egyszerű, hozzám hasonló emberek évezredeken át.

E tényt senki anyaszült emberfia kétségbe nem vonhatja. Még akkor sem, ha hétdiplomás szuperklasszis nyelvész lenne is.

A szóalkotót, az egyént, a benne rejlő nyelvi váz önműködően készteti az érzékeit érő: látvány, hang, illat, íz, érintés hatásra, viszontválaszként adandó legtalálóbb ösztöni hangkifejezésre.

A szóalkotó egyén a nyelvi elemeket használja erre: tagolt beszédhang, abból alkotható elemek: gyök, hangcsoport, hangváz alkalmazásával.

Egy tárgykörön belül a körülírásban mindig visszatérők a szóalkotó hangok, és a belőlük álló elemek: gyökök, hangcsoportok, és a szavak hangvázait is azok alkotják.

Ez a nyelv felülírhatatlan törvénye!

Így van ez a KASZÁRNYA szónál is, és a többi százezernyi szónál is.

 

KASZÁRNYALaktanya. [bérnyelvész szerint: vándorszó: francia < provanszál]

A KASZÁRNYA szó is K.SZ – SZ.K gyökből eredő: KaSZ – SZaK.

A KASZ gyök a magyar nyelvben, tartalommal bíró, vagy annak befogadására belső térrel rendelkező űrt jelent a KÁSZu, KÁSZló, szuSZÉK, SZEKrény, árnyékSZÉK szavakban.

A KAStélyhoz hasonlóan, a laKÁS leharapott szóvégéből is levezethető, de lehet a HÁZ szó H > K hangváltással KÁZ.

A KASZárnyában SZAKaszonként helyezik el a katonákat.

A CzF Szótár leírása: „a franczia caserne után honosult, ez pedig a latin casa szóból, hihetőleg casa d’arme összetétel által képeztetett németül: Caserne; olaszul: caserma)” Kiem. K. S.

Ez a CzF Szótár szóeredeztetés tévedéseinek egyike. Az ősgyök, gyökszó ugyanis mást mond! Igazolt a magyar nyelvből eredés a leharapott szóvég jelenség nyomán.

Az első laktanyák, KASZÁRNYÁk a latin nyelv megjelenése előtt, már az egynyelvűség idején léteztek, és nem is biztos, hogy katonai jelleggel.

A KASZÁRNYA, a KASTÉLYhoz hasonlóan, nagyobb terjedelmű, laKÁSra alkalmas SZÁRNYAs épület, ház. Bontható szó: KASZ – laKÁS, SZÁSZÁllás, SZÁRNYA SZÁRNYAkkal bővített, SZAKaszokra, szaKASZokra tagolt épülettömb. Utalhatott a nagyobb GAZdasági (gaz > kasz) épületekre. Amint a HASZnot hozó GAZdatiszt, a KASZnár, régiesen: KASZnyár, mint GAZdasági SZAKember megnevezése is a gaz > hasz > kasz váltásból alakult ki, úgy a GASZ gyökből váltott át a különböző GAZdasági célokból SZÁRNYAkkal bővített épület neve: KASZÁNYNA alakra.

A ma ismert KASZÁRNYA is SZÁRNYAKkal bővített épület. A KASZÁRNYAi kiképzésben, nevelésben jelképesen SZÁRNYAKat kaptak a katonák. KaSZáRNYa – SZáRNYaK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K.

Az első istálk is a legféltettebb állatoknak, a LOvaknak épültek. A kaSZÁRNYÁKban a lovaknak SZÁRNYÉKot is fenntartottak. KaSZáRNYa – SZáRNYéK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K.

A szó elemzését csak a magyar nyelvben levő névalkotási vázszerkezet és nyelvi hangzástörvény alapján lehet elvégezni.

Az SZ hangcsoport – ASZÁ – a fÉSZEk, vASZOk szavakban. A kASZÁrnya is egy hadi fÉSZEk.

Az SZ.R – R.SZ gyök: SZáR – RéSZ, épületSZÁRny, RÉSZek.

Az RNY hangcsoport – ÁRNYA – az igazi kaszÁRNYA általában szÁRNYAs, tORNYOs épület. A külön szÁRNYÉk a lovaknak, mint ERNYŐ, ÁRNYÉkot is tartott, de esőtől is védte őket. A katonaélethez tartozott – bár tiltva volt – a tivORNYA is.

A szóvégi NYA gyök a magyar őstelep, ANYAház a taNYA nyomait őrzi.

Az RNY páros, mint R.NY – NY.R gyök: ReNY – NYeR hangjaival alkothatók a (valaha volt) katonai eRÉNY, s volt olyan, akinek élete, keNYERe a katonaság volt.

Azonban – ismerve a katonai toborzás erőszakos eszközeit, módszereit – nyugodtan mondható, hogy a KASZÁRNYA sok fiatal férfi számára KÉNYSZER lakhely volt. KaSZáRNYA – KéNYSZeR hangváz: K-SZ-R-NY – K-NY-SZ-R.

Az is idetartozó, hogy a hadak fenntartásának célja: az uralmi tényező akaratát fegyveres ERŐSZAKON át akarták ráKÉNYSZERíteni a legyőzöttekre. KaSZáRNYa – eRőSZaKoN hangváz: K-SZ-R-NY – R-SZ-K-N.

A KASZÁRNYA a politika haszonélvezői, NYERÉSZKedői, mondhatjuk: a politikai NYERÉSZEK céljait szolgálta. KaSZáRNYa – NYeRéSZeK hangváz: K-SZ-R-NY – NY-R-SZ-K.

A KASZÁRNYÁk az uralkodó réteg HASZNÁRA, HASZNYÁRA valók, és úgymond KASZNÁRokkal, KASZNYÁRokkal, azaz a hadvezetéssel felügyelteti a működésüket. KaSZáRNYA – HaSZNYáRa – KaSZNYáR hangváz: K-SZ-R-NY – H-SZ-NY-R – K-SZ-NY-R.

Régen a hadászati szokások szerint lehetőleg kerülték a téli hadviselést. A KASZÁRNYÁk katonái NYÁRSZAKÁn indultak harcba. KaSZáRNYa – NYáRSZaKa hangváz: K-SZ-R-NY – NY-R-SZ-K.

Vereség esetén a had leKORNYASZtott fővel vonult a KASZÁRNYÁba. KaSZáRNYA – KoRNYaSZ hangváz: K-SZ-R-NY – K-R-NY-SZ.

Nem utolsósorban a KASZÁRNYÁba ÁRNYÉKSZÉK is kellett. KaSZáRNYa – áRNYéKSZéK hangváz: K-SZ-R-NYR-NY-K-SZ-K.

Mind a latin CASA, mind annak utódnyelveiben fellelhető változatok (kaszinó stb.) visszavezetnek az ősnyelvbe, mivel minden nyelv annak gyökszavait alkalmazza, mindannyi az ősnyelvi ősgyökökből induló szó. Ezt a világ egyetlen anyaszült nyelvésze sem tudja megcáfolni hatékonyan, mivel azok ott vannak eltávolíthatatlanul a nyelv szóképző rendszerének önműködő szervező képessége folytán!

RNY – NYR közti értelmi kapcsolat: a kaszáRNYa fegyelme, férfiúi, katonai eréNYRe nevelt.