Meghatározó szabály:

Csak szakképzett professzorok tanácsa adhat ki egy szakterület szakismeretét igazoló érvényes okiratot, diplomát.

Egy megállapítás:
Mindig a KEZDETI SZIKLASZILÁRD ALAP A MEGHATÁROZÓ egy kialakuló vonulat HITELESSÉ nyilváníthatóságához. Meghatározó abban is, hogy a belőle kialakuló következmények a továbbiakban igaznak, érvényesnek, őseredetinek, jogszerűnek, tekintélyesnek, tökéletesnek, hitelesnek nyilváníthatók legyenek.

Kérdés:
Ki – mely hiteles szaktekintély – bocsátotta ki az ELSŐ ÉRVÉNYES diplomát és kinek a jóváhagyásával?
Ugyanis, ha csak önjelölt okoskodó volt, akkor az elsőtől mostanáig az összes érvénytelen!

Kétségkívül voltak kiemelkedően értelmes, okos, jeles tudós emberek, Senki nem vonhatja kétségbe rátermettségüket, átfogó szakmai tudásukat, képességeiket. Le az összes kalapokkal szakmai tudásuk előtt!
De nem kaphattak hiteles okmányt, mert nem volt kitől. Következésképpen nem is adhattak senkinek hiteles okiratot.
Az elemek fizikai törvényeinek felfedezői rendkívüli tudásra tettek szert. Lassan, lépcsőzetesen felismerték a körülöttük levő világ működési szabályait, törvényeit. De sajnos SOKAN MEGVETETTÉK, MEGVETIK, BECSMÉRLIK az anyagok megTEREMTŐJÉT, azoknak jellemzői szerinti törvényeik megALKOTÓJÁT. Így tőle nem kaphattak MESTER minősítést.
Tehát – alapok hiányában – a világon minden végzettséget igazoló okirat hamis, semmis.
Azaz, csak annyira hiteles, mint a mai emberi világ nem létező igazságossága.

A történelemben egyetlen kinevezett MESTER létezett: Jézus, a Megváltó, mivel ő a legfelsőbb tekintélytől nyerte a képesítést és kinevezést. Biztosan ismert minden elemet a világmindenségben, hiszen ott volt azok teremtésénél.