MELÓ – Munka

MELÓ – Munka. [A hivatalos nyelvészet szerint: jiddis, héber] A MELÓ M.L – L.M gyökből képzett szó: MeL – LeM. A munka ősi megnevezéseinek egyike a MELÓ, amely a testi eMELŐ* (emel, lódít) munka. A becsülettel, tisztességgel, jó minőségben végzett munka erkölcsileg is eMELŐ hatású. A munkához teljes MELLszélességgel kell hozzáállni. Az L hangcsoport – ELÓ – a mELÓ, munka, dOLOg, a táplÁLÉkszerzés, az ELŐrehALAdás feltétELE. A szó nem jiddis, nem héber eredetű, hisz a héber nyelv csak az írott történelem derekán jelent meg, a jiddis annak egy leágazása. Mindkettő keveréknyelv. Ezek utódnyelvekként örökölték meg a szót. Értelme csak a magyarázó nyelven bontható ki.
/*/ Az emelés jellemzői a testhez kapcsolódnak. A csekély súlyt csuklóból, a könnyűt könyökből, a nehéz súlyt mély lélegzettel neh-ezve eMELjük.