Mennyi idő alatt alakult ki a magyar nyelv?

Akadémikus urak, mi – a bunkó, semmit sem vagy mindent rosszul tudó – délibábos nyelvészkedők néhány kérdést tennénk fel önöknek.

Az úgynevezett honfoglalás és jelen idők közt van kb. 1230 év. Ez egy megnyújthatatlan, behatárolt véges idő. Az akkor ideérkező magyarok, önök szerint, a legalapvetőbb műveltség nélküli, bamba, makogó kalandor népség. Eszük ágában sem volt művelődni, mert Európát rettegésben tartva kalandoztak közel egy évszázadon át.

Maradt még 1100 évük. Ekkor a kalandozások lejártával előbb egy csapásra megszelídültek, széplelkekké váltak, és hozzáfogtak, hogy a makogó torokhangok helyett a vajszívű szlávoktól lesből lopkodva gyorsan feltöltsék nyelvüket a hiányzó szavakkal. Hajlunk arra, hogy a földművelők már a kalandozások alatt is lopkodták a szavakat. Na, de tovább?

Önök szerint ez mennyi időt vett igénybe? Mennyi idő alatt alakul ki egy nyelv teljesen?

Sietni kellett ugyebár a nyelv feltöltésével, mert alig több mint 500 év elteltével, az a pernahajder, szoknyabolond Balassi Bálint már verselésre vetemedett, s neki szüksége volt a szavakra, mert rímekbe szedni sorokat csak bő szókinccsel rendelkező nyelven lehet. De nemcsak Balassi, mert előtte névtelen „makogó” szerzők tömege már kötetnyi népdalt fabrikált, és a guzsalyos fonó-szövő, tollfosztó s egyéb kalákákon daloltak, meséket is mondtak.

Tehát ebbe az öt évszázadba bele kell sűríteni egy nyelv teljes szókincsének kialakulását, és oly gazdag néplélek kialakulását, kifejlődését, amely képes volt szebbnél szebb mese és dalolható vers alkotására.

Várjuk önöktől az események lefolyásának feltárását.
Hogyan alakult ki ily rövid idő alatt a szókincsében olyan gazdag nyelv, amelyen a leggazdagabb népmesetár és népdalok százezrei születtek? Nagyon siethettek, hogy a sok dal és mese összejöjjön, pedig tudvalevő, hogy a népdalokat, népmeséket nem rendelésre írják.

A reformkor idejére már oly gazdag volt a magyar nyelv, hogy Kazinczy kiherélte belőle a dallamos félmúltat és a szintén dallamos jövő időt.
Arany János minden idők összes költői közül a legnagyobb szókinccsel bírt saját nyelvében.

A makogók hogyan táltosodtak meg, és képeztek néhány száz év alatt oly gazdag szókincset, hogy nyelvükben csak a mozgás, vagy a beszéd, szólás mozzanatainak megjelenítésére külön-külön több mint 10 ezer egyszavas kifejezésük van?

Önöktől, tudós nyelvészektől várunk feleletet a kérdésekre.
——————

A cím költői kérdés. Mi tudjuk, hogy ez a nyelv több évezredes múltra tekint vissza, hisz ez a teremtés nyelve!