MERKANTIL

MERKANTIL – Kereskedelemmel kapcsolatos. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < olasz]  A MERKANTIL is M.R – R.M gyökből képzett szó: MéR – ReM. A MÉRés fogalomköre. A KALandos, MERészséget is megkövetelő kalMÁR élet a kezdet. Az örökös MÉRicskélés, MÉRlegelés, felMÉRés (lehetőségek, veszélyek, terep, piac) az előzmények. Ez még az egynyelvűség idején. Majd az utódnyelvekben alakult tovább: MARketing, MERkantil. A magyar szóból eredést a két kötött mássalhangzó-páros jelenléte (rk, nt) is nyomatékosítja, mivel az ősmag(yar)-nyelv szóalkotó törvénye az utódnyelvbe is elkísérte, s az nem alkothatott új szót azok nélkül! Az RK hangcsoport – ERKA – a kalMÁRszellemű viselkedésmódot: fondORKOdó, fÜRKÉsz, ipARKOdó, jÁRKÁl, kÉRKEdő, mARKOl, mestERKÉlt, tORKOs szavakban jellemzi. Az R.K – K.R gyök: RóK – KaR hangjaival alkotható szó a RÓKa (ravasz) és KÁR szavak. Az NT hangcsoport – ANTI – a szó tengelyében, egyebek mellett a részekre bONTÁs, mérlegelés, viszonyítás értelmét hordozza a hENTEs, fONTOl szavakban is. Vagyis a MERKANTIL szó magyar szóelemekből épülő, bár nem magyar kifejezés, és használata kerülendő. Hasonló a spektákulum szóhoz, amely szintén magyar elemekből épül.