MI A CSODA? MIT NEVEZÜNK CSODÁNAK?

Az önműködőre állított világmindenséget, hatalmas számítógéprendszer vezérli egyetlen pontból, a világegyetem központjából.

Minden csillagrendnek*, naprendszernek, bolygónak, üstökösnek, s ezek összetevő elemeinek, külön irányítást fogadó kódja, jelkulcsrendszere van. Az atomtól csillagrendekig az elemek viselkedése, a legparányibb összetevő belső működésétől a leghatalmasabb anyagi képződmények mozgásáig irányított, a SZER erejével, hatékonyságával.

Aki alkotta, ott és akkor avatkozik be a folyamatokba, amikor, ahol, ahogyan jónak látja, ahol szükséges, tervének véghezvitele érdekében.

Amint az emberi élősejt DNS-ében három milliárd jelkulcs (kód) várja a teremtői utasítást, úgy minden egyes égitestben is utasítást fogadó jelkulcs rendszer van beépítve.

Ha a Teremtő alkalmi terve úgy kívánja, akkor ideiglenesen az anyagok atomjaiban – emberi szemszögből nézve – megszokottól eltérő jelenségek kialakítására alkalmas oda-vissza hatásrendet (reakciót) állít be, váltat ki, indíttat el, többleterőt szabadít fel. Ebben őt senki nem befolyásolja, nem gátolhatja meg. Különösen nem a – világegyetemhez (100 – 800 milliárd galaxis) viszonyítva – bolhányi Föld, ember teremtménye. A jelenlegi gonosz, embertelen, elnyomó földi uralmi rend megszüntetése – ősi ígérete szerint – szintén a SZER erejével történik az általa elrendelt időben.

A dolgok rendje, menete az Alkotó terve szerint bármikor átütemezhető elemi szinten, emberi szemszögből óriási anyagmozgatással, anélkül, hogy a mindenség rendje megbomolna.

A mindenséget megalkotó tulajdonos, Teremtő Isten, teljes mértékben uralja eszközeit, e jelenségeket előidéző, mozgató erőket! Neki ezt elérni kicsinység.

Emberi szemszögből ezt nevezzük csodának. Mivel az ember ereje, képessége és ismeretei is korlátoltak, így előtte csodaszámba megy minden rendkívüli jelenség. Ám ez az ember által érthetetlen jelenség nem természeti zűrzavar! A mindenségben: zűrzavar, összevisszaság – úgynevezett káosz soha nem volt és nem is lesz soha!

A káosz, zűrzavar, összevisszaság kizárólag az istentelen agyak jellemzője.

——————————

/*/ GALAX – ősnyelvi szó, amely a módosuló görög nyelvben változott. Fő jellemzője: SZiporkázón CSillogó CSILLAG, és kezdődhetett SZ hanggal is: SZILLAG. Ha átforgatjuk, látható. SZILAG GALISZ  –> GALASZ –> GALAX.

CSiLLaG – SZiLaG – GaLaSZ hangváz: CS-L-G –SZ-L-G – G-L-SZ.