Milyen ember, aki RADIKÁLIS?

RADIKÁLISGyökeres megoldásra törekvő. [bérnyelvész: latin] A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR. RADIK = gyökér, ősnyelvi szó. A szó átforgatható: RADIK – KÉDER – DERÉK. A KÉDER gyökeresen megszünteti az lég vagy folyadék átszivárgást, amint a DERÉK védők az ellenséges, bomlasztó erők betörését, beszivárgását.

RaDiK – KéDeR – DeRéK hangváz: R-D-K – K-D-R – D-R-K.

Az, hogy ki igazi DERÉK RADIK(ális), aki tényleg RAgaszkoDIK az ősi teremtői életviteli gyökEREKhez, KIDERül a viselkedéséből, életviteléből.

Ha RADIKÁLIS vagy tiszteld az eREDeti GYÖKERET.

Ha teljesen átfordítjuk: GYÖKERET – TÖREKEGY. Az ősiségi GYÖKERET tisztelni TÖREKEGY, TÖREKEDJ! A GY hang, DJ együtthangzás.

GYöKeReT – TöReKeGY hangváz: GY-K-R-T – T-R-K-GY.

A teremtés nyelve tökéletes erkölcsi tanácsadó. A gyökeRETEK az igazi éltető eRETEK, az eREDŐK, a RADIK!

A szabados, liberális – csak a mának élj – elvűek által állandóan ócsárolt igazi, céltudatos, értelmes RADIKÁLIS nem akar egyebet, mint visszatérni életvitelével az eREDEti életmintához, erkölcshöz a teremtésig – a gyökEREKhez, gyöKEREKhez –, mert úgy KEREK és EREDményes az élet, ha a tEREmtés céljainak megfelel.

Az igazi RADIKálist nem politikai színtéren kell keresni, mert a politika a megalkuvás tere. A RADIKÁLIS elvű ember az egyszerű, szerény életvitelével mutatja ki elvhűségét.

Az elvhűség és húselvűség két különböző irány. Az elvhűség különbözteti meg az igazi radikálist a húselvűmindent a testnek, csak a mának élj – szabadelvű liberálistól.

A D hangcsoport – ADI – az igazi rADIkális nem levegőben céltalanul hADOnászó, hanem a jó célok megvalósításának ősi eszközeiről birtokolt komoly ADAtok nyomán halADÓ, és hálaADÓ. Az alapig, a pEDIg akar visszajutni, a pEDIgre. Ehhez viszonyulását, megvalósítási szándékát, mÓDOzatait szóban és tettekben is kifejti.

A D.K – K.D gyök: DiK – KiD, a raDIKális gondolkoDIK, erőt fejt ki, mondhatnánk: erőlköDIK, szánDÉKát szóban is megfogalmazza. KIDomborítja céljait, elveit kifejtve.
De nem ordít. Az igazi raDIKálist a csendes kemény elszántság, az elv életvitelszerű akarati megvalósítása jellemzi. KEDveli ezt az életmódot, és azokat, akik hasonlóan élnek. Higgadtan, megfontoltan, szilárd meggyőződéssel beszél. A kisgyerek is addig monDIKál (székely), míg anyukája végül figyel rá, mit is kíván. Tehát beszél, de tesz is annak érDEKében kitartóan, mígnem eREDEti célja KEDvező, DIKáló, a gyökeres eREDetihez visszatérő megoldást talál.

S ami fő: ÚGY ÉL, ahogyan BESZÉL.

A követendő jó vagy rossz életminta eREDményei hosszú távon, az érési folyamat végén mutatkoznak meg.
Több mint 2000 évvel ezelőtt egy fiatalember mondta: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.…” Az életmód gyümölcseinek* beéréséhez hosszú idő kell. Ha rossz gyümölcsöt terem, akkor beteg a fa, beteg a gyökér, a RADIK. Tehát a gyümölcsről KIDERül, milyen a RADIK, a gyökér.

Az IK – KI ősgyök mozgás: IKlat. Személy: KI? Egy IK, más IK. De sOKasodás is: IKer, IKra. Vagyis: IKlat, mozog, tevékenykedIK, reménykedIK, mivel ösztönösen vágyIK, ván visszaKEREKEDni.

Itt is a szó teljes átfordítása ad választ: GYÖKEREK – KEREKÖGY. VisszaKEREKÖGYni a GYÖKEREKhez, az EREDEti életmintához, mert ott talál éltető ERŐt. Ez a hosszú távon EREDményre vezető célirány.

A K hangcsoport – IKÁ – az eltÖKÉlt, megAKAszthatalan, elsIKÁlhatatlan, KEmény szándÉKÁt mutatja, mivel komoly OKAi vannak rá: tudja: hosszú távon, a lét a tét.

A K.L – L.K gyök: KáL – LéK, a radiKÁLis gondolkodást nem lehet elfojtani,** elsiKÁLni fölötte a talajt, mert úgyis LÉKet talál, felszínre tör, még a betonon át is, ha a GYÖKÉR él! Kemény céLOKat fogalmaz meg önmaga számára és tartja magát azokhoz.

Ez a gyökér, a RADIK, az élet törvénye, amely megtörhetetlen.

Az L hangcsoport – ÁLI – nem engedi ÉLEtvitELÉt az eREDEti mintától eltérni, nem kíván elsILÁnyulni a szabados elvek kínÁLAta: szabad-szerELEm, erkölcstELEnség, becstELEnség mintái szerint. Ezek nem az ő igazi ÉLEtELEmei, inkább annak ELLEnségei. Benne rejlik a kifejezésekben, szóban a szó: az erkölcstELENség, becstELENség az ELLEnségei, a maga elé igazi ÉLEtcÉLOkat kitűző embernek.

A magyar nyelv bölcsessége a részletekben lakozik!

A szóvégi L.S – S.L gyök: LiS – SiL, az igazi radikáLIS nem SILányulhat el, elveit feladva.

——————————

/*/ Az emberiség – teremtésétől napjainkig – követett életmódjának gyümölcsei láthatóak a mai világképen. Csak szét kell tekinteni.

/**/A történelem folyamán sokan életüket adták elveikért. Mások hosszú éveket szenvedtek börtönök, munkatáborok iszonyatos körülményei közt megalkuvás nélkül, ragaszkodván az eredeti ősi teremtői törvényekhez, a gyökérhez, a radikhoz.