MINDNYÁJUNK. Mit jelent e szó? A MIND szó több elemből tevődik össze. Az M hang a sokasodás jelölőhangja. A töMeg, sokasítás, összeadás (+) Meg, Még, Magból növés és mások. A MI névmás rövidítés, régen, teljes alakban: MIK.

Itt az M jelenti a töMegállapotot, az IK a személyeket: egy IK, más IK, MIK. Tegyük fel, hogy MI ketten vagyunk. Ám MI mellénk csatlakozhat egy egész csoport. Vagyis e MI-N lehet még nagyobb tömeg, többen GYűlhetnek össze. Ezt D hanggal fejezhetjük ki. A magyar nyelvben a D hang egyik jelentése: sok. Például: Duna sok víz, a Dagály szintén, a Duma sok beszéd. A GY hang DJ összhangzat. Tehát a MIN D, ami Még töMeg. A NYÁJ elnyúló töMeg. A sok ember – a MIND –, akár egy NYÁJ. Vagyis NYÁJul, NYÁJan – MINDNYÁJAN, MINDNYÁJUNK.