Mit mond az elemzés? AKROBATA, ALARM, AMFORA, APOSTOL, ASZPIK

AKROBATA – a bérnyelvészet szerint görög eredetű. Az ógörögről tudjuk, hogy az ómagyarból vált ki. Keressük meg a szócsalád tagjait.

Az AKROBATA sikere töretlen AKARATÁBA’ keresendő. Az abbéli elhatározásában rejlik, hogy a szakmai képzésének minden gyötrelmét saját AKARATÁBól vállalja:

aKRoBaTa – aKaRaTáBa hangváz: K-R-B-T – K-R-T-B.

Az AKROBATA igazi BIRTOKA az erő és ügyesség:

aKRoBaTa – BiRToKa hangváz: K-R-B-T – B-R-T-K.

Az AKROBATA foglalkozás a rendkívül BÁTRAKÉ:

aKRoBaTa – BáTRaK hangváz: K-R-B-T – B-T-R-K.

Az AKROBATA a tornamutatványok összességét, a mozdulatok titkainak egész BOKRÁT-BERKEIT ismeri:

aKRoBaTa – BoKRáT – BeRKeiT hangváz: K-R-B-T – B-K-R-T – B-R-K-T.

Az AKROBATA mutatványok betanulására nem bíznak meg BIRKÁT, azaz jámbor BIRKAtermészetű embert:

aKRoBaTa – BiRKáT hangváz: K-R-B-T – B-R-K-T.

Az AKROBATA tehetség már kiskorában feszegeti BURKÁT, mint a csibe a tojáshéjat, és kibújik a közrendi egyszerűségből:

aKRoBaTa – BuRKáT hangváz: K-R-B-T – B-R-K-T.

A fenti elemzésekből látható, hogy a szó ősnyelvi eredetű, és megragadt a görög nyelvben. A görög törzs volt ama ősnyelvet beszélő nép, amely az ilyen mutatványokban látott szórakozási lehetőséget, és művelte is. Szerették a látványosságokat, a megmutatkozás ilyen formáit.

—————————–

ALARM – hivatalos vélemény szerint olasz > német vonalon érkezett a magyar nyelvbe. Az ALARM szó az AL – LA ősgyökből indul. Az A-LARM LÁRM-A, amellyel riasztanak. Vagyis a szó fordítható. Ez ősnyelvi vonás. Szófordítással vagy inkább hangugrással módosított szó.

Amikor riasztanak, LÁRMÁt csapnak: aLaRM – LáRMa hangváz: L-R-M – L-R-M.

Ha ilyen LÁRMÁt hallunk, RÉMLŐ, hogy baj van. LáRMa – RéMLő hangváz: L-R-M – R-M-L.

A riasztó ALARM LÁRMA előtt vagy után valamilyen MALŐR történt, történik.

aLaRM – LáRMa – MaLőR hangváz: L-R-M – L-R-M – M-L-R.

Az ilyenektől megRÉMÜL a nép:

aLaRM – LáRMa – RéMüL hangváz: L-R-M – L-R-M – R-M-L.

Ilyen RÉMÜLetet kiváltó a MALÁRIA, amelyért felLÁRMÁzzák, ALARMírozzák a népet:

aLaRM – LáRMa – MaLáRia – RéMüL hangváz: L-R-M – L-R-M – M-L-R – R-M-L.

Ám minden RÉMÜLetet kiváltó esemény közben és után REMÉL az ember.

LáRMa – aLaRM – RéMüL – ReMéL hangváz: L-R-M – L-R-M – R-M-L – R-M-L

Az ALARM, LÁRMA, RÉMÜLet után ALOMRA dől ÁLOMRA hajtja fejét.

LáRMa – aLaRM – áLoMRa – aLoMRa hangváz: L-R-M – L-R-M – L-M-R – L-M-R

————————————

AMFORA – hivatalos vélemény szerint görög > latin útvonalon kaptuk. Az AMFORA szép, nőies vonalakat idéző FORMA (am-for – for-ma):

aMFoRa – FoRMa hangváz: M-F-R – F-R-M.

Az AMFORA nem lehet AMORF, azaz FORMÁtlanul eltorzult:

aMFoRa – aMoRF hangváz: M-F-R – M-R-F.

Az AMFORÁval a lányok, nők a forrásra, régiesen FORAMra, vizek FORAMÁra jártak:

aMFoRA – FoRaMa hangváz: M-F-R – F-R-M.

Az F hang egyik rokonhangzója az S (sz). Közismert, hogy a FORAMÁnál, forrásnál voltak a szerelmi, mÁMOROS ÁMOROS, (s > f) ÁMOROF találkozások. A görög regék szerint a nimfák is ott sOMFORdáltak, voltak, akik nIMFÁRA vártak. Aztán ha nem volt sikerük, akár a kÁMFOR, MORFOndírozva eltűntek.

aMFoRa – áMoRoS – soMFoR – káMFoR hangváz:

M-F-R – M-R-S – s-M-F-R – k-M-F-R

aMFoRa – niMFáRa – MoRFon hangváz: M-F-R – n-M-F-R – M-R-F-n

A szócsalád tagjai előkerültek.

————————————

APOSTOL – a nyelvészet szerint görög > latin útvonalon kaptuk. Az APOSTOL szó jelentése a Bibliai nevek és fogalmak című könyv szerint (21. old): küldött, követ. Az APOSTOLnak a leendő gyülekezetben felvigyázói szerepe is volt. Ha a vázhangokat (mássalh.) P-S-T-L és a lágy L hangot erős R hangra váltjuk, a SáToRaPa szót kapjuk. A SÁTORAPA valaha a törzse fő vénje volt, a NESZTOR.

Az aPoSToL – SáToRaPa hangváz: P-S-T-L – S-T-R-P.

Az APOSTOL igazi ura Krisztus, aki tudatta vele: Tudom, hogy sokat tAPOSTÁL a tőlem kapott megbízás teljesítéséért. Ez az egyik fő névadó jellemző:

aPoSToL – taPoSTáL hangváz: P-S-T-L – t-P-S-T-L.

Az APOSTOL megbízás szerinti munkája a gyülekezet egyféle lelki TÁPOLÁSA:

aPoSToL – TáPoLáS hangváz: P-S-T-L – T-P-L-S.

Az APOSTOL hosszú utakat járt be, így az idő viszontagságai ellen hosszú PALÁSTtal védekezett. Ez annyira hozzátartozott, hogy szolgálat közben is viselte:

aPoSToL – PaLáST hangváz: P-S-T-L – P-L-S-T.

Az APOSTOL a távolabbi gyülekezetekkel levelek útján tartotta a kapcsolatot. A levélről tudta mindenki, hogy az APOSTOLÉ. Ez a görög nyelvben EPISTOLA néven jelenik meg:

aPoSToL – ePiSToLa hangváz: P-S-T-L – P-S-T-L.

Az APOSTOL végül POSZTján –, amely kitAPOSott állomáshely – POSZTOLt, állt rendületlenül:

aPoSToL – PoSZToL hangváz: P-S-T-L – P-SZ-T-L.

Jézus és az APOSTOLok idejében mind a görög, mind a héber nyelvek köznép által beszélt változata rengeteg ősnyelvi elemet tartalmazott. Erre bizonyítékok az akkori köznépi személynevek. Jézus APOSTOLainak neveit, neveik jelentését csak a mai magyar nyelven lehet megfejteni.

——————————–

ASZPIK – hivatalos vélemény szerint a francia nyelvből kaptuk. Az ASZPIK azaz kocsonya tapad. Az ASZP hangokból alkotható a PASZ (tapasz, pasz-szol), és a SZOP, SZAPpan, SZAPora szavak. A kocsonyafőzéskor a megfőzött csontokat leSZOPogatják:

aSZPiK SZoPiK hangváz: SZ-P-K – SZ-P-K.

A megfőzött csontokból KISZOPjuk, SZIPKÁzzuk a finom tartalmat

aSZPiK KiSZoP – SZiPKa hangváz: SZ-P-K – K-SZ-P – SZ-P-K.

Az összeálló ASZPIKot, a kocsonyát nem kell PISZKÁlni mert megtörik, vagdalva fogyasztják:

aSZPiK – PiSZKa hangváz: SZ-P-K – P-SZ-K.

A kisgyerek alig várja, hogy megkössön, és ehessen belőle. Az anyukája nyugtatja: Reggelre megköt, s akkor KAPSZ.

aSZPiK KaPSZ hangváz: SZ-P-K – K-P-SZ.

Az ASZPIK, a kocsonya finom, és az első kocsonyafőzéskor nem létezett más nyelv, csak az ősnyelv, az ómagyar. A francia nyelvig még 3500 évet kellett várni.

A fenti elemzések bizonyítják a szavak ómagyar ősnyelvi eredetét.