Mitől más a magyar nyelv a többi nyelvnél?

A magyar nyelv nem azért oly csodálatos, mert magyar, hanem mert magas szellemi erő tudatos tervei alapján tökéletesre alkottatott ősmag-nyelv jellegzetességeit őrizvén, annak egyedüli továbbvivő örököse, és minden ízében, egész rendszerében, felépítésében teljesen más az összes többi földi nyelvnél. A magyar nyelv hangjaiban, tőszavaiban, kifejezéseiben rendkívül mély értelmet hordozó. A tőszavakat alkotó hangok egyéni jellemzőinek erőteljes értelmező, színező, árnyaló szerepe van a gyökszó mondanivalójában. Továbbá az összetett szavakat felépítő ősgyököknek, gyököknek a kifejezésen belüli külön-külön értelmezhetősége, fordíthatósága, hajlékonysága, rugalmassága, összeépíthetősége, és értelmük közreadásával való részvételük a szavak, kifejezések végső értelmének kialakításában, mely utolérhetetlen, sajátos, egyedi magyar nyelvi jellemvonás.