MURI

MURI – Zajos mulatság. pejor Lármás jelenet, veszekedés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < jiddis < héber] A MURI magyar szó. A LÁRMA szó meghatározó RM hangjaiból alakult ki. A láRMa tengelyében levő RM kötött mássalhangzó-páros, alvó gyök, az M.R – R.M teremtőgyök.

Ebből alkothatók a RuMli, MuRi szavak, amelyeket nem lehet kitagadni a magyar szókincsből. A ruMLi ML párosa visszavezet a MuLat, MuLatság, LakodaLoM szavakhoz. A MuLat jelen van a lakodaLoM megfordított alakjában: MoLad. Ha ezt fordítom: DaLoM. Szól a DaLoM, LakoDaLoM, MURI láRMa van. A kör bezárult. A MURI tehát nem héber > jiddis > német, hanem tökéletes, eredeti magyar szó, amely ősmag(yar)-nyelvi eredettel bír. Az utódnyelvek megörökölték.